studenter

Rättigheter och skyldigheter som student

Linnéuniversitetet är en statlig myndighet som lyder under regeringen. Verksamheten regleras därför av ett antal lagar och förordningar som Högskolelagen och Högskoleförordningen. På sidan hittar du de lagar och styrande dokument som reglerar din utbildning.

Här finns också information om hur du överklagar ett beslut, universitetets arbete med Lika villkor för alla som är verksamma vid Linnéuniversitetet samt hur du blir studentrepresentant eller studerandeskyddsombud. 

I Studerandehandboken finns information om det ansvar som du som student har respektive det ansvar som vi som universitet har före, under och efter din utbildning.

Universitetets respektive ditt ansvar som student

För att din studietid ska bli så bra som möjligt så är det viktigt att veta vad som krävs och förväntas av dig som student. Här beskrivs såväl ditt som universitetets ansvar före, under och efter utbildningen.

Information om ansvarsfördelningen finns även som Pdf:

Studerandehandboken