Studenter på väg upp  spiraltrappa

Delta i utvärderingar och granskningar

Du som student har flera möjligheter att göra din röst hörd för att påverka din utbildning. Vi arbetar systematiskt med granskning och utvärdering för att utveckla kvaliteten i våra utbildningar.

Gör kursvärderingar

Efter varje genomförd kurs har du som student möjlighet att bidra med dina synpunkter på den. Vilket sätt kursvärderingen genomförs kan skilja från kurs till kurs men du som student har möjlighet att läsa sammanställningar av resultat från kursvärderingar från föregående års kurser. För att beställa arkiverade kursvärderingar kontaktar du Linnéuniversitetets arkiv via mejl arkiv@lnu.se.

Svara på enkäter

Studentenkäten Linnébarometern skickas till alla programstudenter vart tredje år, Doktorandbarometern och Alumnundersökningen riktar sig på samma sätt till sina målgrupper – allt för att fånga in vad du som student, doktorand eller alumn tycker om din utbildning hos oss. Resultatet blir till underlag för beslut om förändringar i utbildningar – och utbildningsutbud. 

Bidra i granskningar och utvärderingar

Utbildningarna granskas på flera olika sätt. Några granskas av Universitetskanslersämbetet (UKÄ) medan andra utvärderas i samarbete med två andra lärosäten, vi kallar det Treklövern. Som student har du möjlighet att bidra med dina erfarenheter, exempelvis genom intervjuer eller genom att engagera dig som studeranderepresentant.