ekdunge

Studenthälsans aktiviteter i Växjö

Föreläsningar/workshops

The Student welfare Luncheon Workshops

We don´t offer lunch but hopefully antidotes to stress and some insights and inspiration. We hope to be an international group, including Swedish students!, so each and everyone of you are welcome.

March 3 Workshop in Mindfulness

We will talk about and try out mindfulness meditation and other mindful techniques. We will discuss a mindful approach to life, ourselves and each other and how that make us feel more alive. Mindfulness is also proven to work really well against stress. We meet on Zoom. A link will be provided.
If you want to join, send an email to Annika.Axelsson@lnu.se.
Welcome!

April 14 The Student Welfare Science of Happiness workshop

We meet and explore our happiness potential.
The workshop is not rocket science but, the Science of Happiness. New research from the area of positive psychology looking into the How of happiness. Happiness as a SKILL. Something we can learn. And it is not about being perky and sugarcoating life, it is being in life as it is and in what we KNOW make us happier. What we can do.
We will draw from:
The science of Happiness."Science based principles and practices for a happier, more meaningful life". US Berkely´s Greater Good Science center
Existential and humanistic theories regarding what it is to be a human being
Buddhist philosophy and psychology. Mindfulness.
Treat yourself with this antidote to stress! We meet on Zoom. A link will be provided. Join by sending me an email, Annika.axelsson@lnu.se.

Welcome to the Student welfare Science of happiness Luncheon workshop

Trubbel i grupp

Du ingår i ett grupparbete, som kört fast. Av någon anledning får ni inte gjort era uppgifter i gruppen och stämningen har varit bättre. Gå inte runt och må dåligt! Boka en tid för hela din arbetsgrupp med Studenthälsan för att få coachning i hur ni kommer vidare. Vi möts på zoom.

Kurser och grupper


Vila huvudet - Lunch-reträtt på studenthälsan varje onsdag 

Pausad av Coronaskäl. 
Kom och sitt en halvtimme och vila huvudet. Släpp ner axlarna och andas. Vi använder meditation och mindfulness för att stanna med oss själva en stund. Vi är ofta en internationell grupp och när så är fallet andas vi på engelska :-) Ingen tidigare erfarenhet av mindfulness eller meditation behövs. 

Du kan bara dyka upp, ingen föranmälan behövs. Välkommen! Vid eventuella funderingar, kontakta Annika.axelsson@lnu.se

MHFA - Första hjälpen till psykisk hälsa
Pausad av Coronaskäl                

Lär dig att se tidiga tecken på psykisk ohälsa och hur du kan hjälpa och agera. Första hjälpen till psykisk hälsa (Mental Health First Aid, MHFA) handlar inte om att ställa diagnoser utan handlar om ökad kunskap och bemötande.

20-40 % av befolkningen uppskattas lida av någon form av psykisk ohälsa, allt från lättare oro och ångest till allvarligare psykiska sjukdomar. Tidiga insatser till hjälp är av stor vikt.
Studenthälsan vid Linnéuniversitetet vill därför utbilda dig som student i syfte att öka kunskapen om psykisk ohälsa och hur du kan hjälpa någon i din närhet som mår dåligt.
Kursen är 12 timmar uppdelad på fyra tillfällen och ges i Växjö under hösten 2021, vårens kurs är pausad pga distansundervisning under pågående pandemi.
Vi kommer att träffas fyra eftermiddagar mellan kl 15.00 och 18.30, mer info om datum och sista anmälningsdag publiceras efter sommaren.
Utbildningen bygger på evidensbaserad kunskap och du får ett intyg på att du blivit första hjälpare, därav krävs 100 % närvaro. Inga särskilda förkunskaper behövs och utbildningen är kostnadsfri.

Anmälan via e-post till Annika Axelsson.
Skriv ditt mobilnummer och vilken utbildning du går i anmälningsmejlet.
Begränsat antal platser. 

Mindfulness course in Växjö

Mindfulness is all about awareness. About both body and mind. About how your body, your senses work and how you think and feel. You learn both techniques and attitudes that helps you to be more aware and more present in your life. So you can go less on autopilot. Be more here and now and less stressed and more focused. And hopefully more understanding towards yourself.
We have not yet figured out how to manage our Mindfulness course this semester but we will offer a workshop to start with. More info above. If you are interested in Mindfulness, let me know! And check in on our website regularly for new information. Annika.axelsson@lnu.se
We will be mindful in English, to give all our students the possibility to be part.
Welcome!

Våga tala

Det har blivit din tur att redovisa. På darriga ben och med en klump i magen ställer du dig längst fram, känner allas blickar som är riktade mot dig. Munnen känns torr, svetten rinner och plötsligt känns det som om du glömt alltihop du ska säga.

Att tala inför andra är en av våra vanligaste rädslor och det är fullt mänskligt att känna såhär. Många av oss tycker det är jobbigt att tala inför andra, att hålla föredrag, redovisa grupparbeten eller att vara aktiv på seminarier. Det kan medföra att vi har svårt att göra oss själva rättvisa i studierna. Men det här kan man göra något åt!

Ett första steg i rätt riktning för att hantera och på sikt minska vår oro kan vara:
* kunskap, att förstå vad som händer
* acceptans, det är ok att det känns såhär
* öva ofta och stanna kvar i situationen – istället för att undvika den.
Vill du veta mer om talängslan eller få möjlighet att öva mer?

Studenthälsan håller i kurs för dig med talängslan, fem träffar sen eftermiddagstid på tisdagar. Kursen vänder sig till dig som är student och som har så svårt att tala i eller inför en grupp att det hindrar dig i dina studier och/eller i din vardag. I Våga tala-kursen arbetar vi med att möta rädslan och obehaget som uppkommer i talsituationer. Tillsammans utforskar vi upplevelsen och varvar praktiska övningar med teori och samtal. 

Nästa kurs är planerad för hösten 2021. Välkommen med din anmälan, begränsat antal deltagare, först till kvarn! Är du intresserad kontakta: kristina.ekegren@lnu.se 

Individuellt samtalsstöd Våga tala

För dig som vill hantera din talängslan men inte känner dig riktig redo, inte har möjlighet att delta i Våga tala-kursen eller önskar stöd i väntan på att nästa kurs startar. Välkommen att höra av dig till kristina.ekegren@lnu.se

Alkohol

Har du funderingar kring din alkoholkonsumtion? Hos oss kan du testa dig själv och gå en kortkurs i hur du minimerar alkoholens skadliga effekter och maximerar de positiva. Kursen ges individuellt eller i grupp. För mer information kontakta oss.