vänner håller händer

Första hjälpen till psykisk hälsa

Lär dig att se tidiga tecken på psykisk ohälsa och hur du kan hjälpa och agera genom att gå kursen Första hjälpen till psykisk hälsa hos oss på Studenthälsan. 

MHFA, Mental Health First Aid

I första hjälpen till psykisk hälsa lär du dig att se tidiga tecken på psykisk ohälsa och hur du kan hjälpa och agera. Första hjälpen till psykisk hälsa  handlar inte om att ställa diagnoser utan om ökad kunskap och bemötande. 20-40 % av befolkningen uppskattas lida av någon form av psykisk ohälsa, allt från lättare oro och ångest till allvarligare psykiska sjukdomar. Tidiga insatser till hjälp är av stor vikt. Studenthälsan vid Linnéuniversitetet vill därför utbilda dig som student i syfte att öka kunskapen om psykisk ohälsa och hur du kan hjälpa någon i din närhet som mår dåligt.

Kursen omfattar 12 timmar fördelat på fyra tillfällen. Utbildningen bygger på evidensbaserad kunskap och vid 100 % närvaro får du ett intyg på att du blivit första hjälpare. Inga särskilda förkunskaper behövs och utbildningen är kostnadsfri.

Begränsat antal platser. Kursen ges på plats, inte över zoom. 

Nästa kursstart i Växjö är hösten 2024. 
Anmäl dig till Annika.Axelsson@lnu.se.

Nästa kursstart i Kalmar är hösten 2024. Anmäl dig till Maria.Larsson@lnu.se

Skriv ditt mobilnummer och vilken utbildning du går i anmälningsmejlet.