smile på gul bakgrund

Science of happiness workshop

Vad forskningen vet om vad som gör oss glada.

The Science of Happiness workshop

Workshopen är inte rocket science men science, The science of happiness. Ny forskning inom den positiva psykologin som utforskar HUR vi blir glada. Lycka är som en färdighet. Någonting vi kan lära oss. Och det handlar inte om att tänka positivt. Det handlar om att vara i livet som det är och i det som vi faktiskt VET får oss att må bra. Det vi kan GÖRA. Vi brukar vara en internationell grupp så vi diskuterar och prövar på engelska.

Workshopen bygger på:
The science of Happiness, validerade principer och praktiker för ett lyckligare, mer meningsfullt liv. US Berkely´s Greater Good Science center
Existensiella och humanistiska teorier om vad det är att vara människa.
Buddistisk filosofi och psykologi. Mindfulness.

Om du vill veta mer maila mig.  annika.axelsson@lnu.se.

Welcome to the Student welfare Science of happiness Luncheon workshop