träd i blom

Mer om Studenthälsan

Studenthälsan jobbar för och med dig som student. Vi vill verka för ökat välmående hos våra studenter. Även doktorander är välkomna att ta del av vårt stöd.

Vårt uppdrag

Vårt mål är att nå ut med vår kunskap till samtliga studenter på Linnéuniversitetet. Vi tror på tidiga insatser, hög tillgänglighet och låg tröskel in till oss.

Studenthälsan finns både i Kalmar och i Växjö för dig som är student vid Linnéuniversitetet. Vårt uppdrag är att arbeta förebyggande för att bidra till ett ökat välmående och en hållbar livsstil bland våra studenter.

Studenthälsan erbjuder

  • Vi erbjuder individuella, professionella samtal kostnadsfritt till dig som är student/doktorand på Linnéuniversitetet.
  • Vi jobbar med förebyggande ANDT(Alkohol, Narkotika, Doping och Tobak)-arbete
  • Vi håller första hjälpen kurser i psykiska hälsa (MHFA, Mental Health First Aid). 
  • Vi verkar för säkra och inkluderande introduktioner av nya studenter.
  • Vi erbjuder kurser, workshops och föreläsningar i tex talängslan, uppskjutarbeteende, stresshantering mm.
  • Vi arbetar med stöd och rådgivning i studentrelaterade ärenden för personal på universitetet. 
  • Vi bistår med handledning till studenter som har samarbetssvårigheter vid utbildningsrelaterat grupparbete.
  • Vi ingår i universitetets krisstöd.

Studenthälsan är en statlig verksamhet. Vi förhåller oss oberoende till alla typer av privat näringsverksamhet och gör inga former av betalda samarbete. Vi har inte heller möjlighet att ta emot studenter som önskar utbildningspraktik. 

Vår vision

Studenthälsan vill bidra till ökat välmående och en hållbar livsstil bland våra studenter. Vårt uppdrag är att stärka studenterna individuellt, men även att arbeta hälsofrämjande på grupp-och organisationsnivå. Vi vill att våra studenter/dokorander ska känna till vår verksamhet och vända sig till Studenthälsan i första hand, när de behöver stöd för sitt psykiska mående.