student i trappa med vattenflaska

Livet som student

Gör hälsosamma val i din vardag och öka din medvetenhet om
vad du kan påverka för att må bättre. Kom igång med en livsstilsförändring och bli en hållbar student.

Livsstilstest

En bra start om du funderar på att göra en förändring för att ta bättre hand om dig själv är att göra ett livsstilstest.
Du kan välja på test kring alkoholvanor, fysisk aktivitet, kost, psykisk hälsa, tobak, stress eller ett övergripande test. Du får en riktad feedback utifrån dina svar, men vi kan inte se vem som varit inne och svarat.

Studenthälsa på webben

Sedan januari 2024 finns en nationell, gemensam webbplats för studenthälsa. Den är ett komplement till och en avlastning för studenthälsorna på lärosätena runt om i landet, genom att ge råd och tips om hjälp till självhjälp för studenter för att nå ett mer hållbart studentliv. På Studenthälsa.se kan du även hitta kontaktuppgifter till studenthälsor på de olika lärosätena, länkar till digitala föreläsningar m.m

Hållbar student

Vi på Studenthälsan vill hjälpa dig att hålla livet ut. Långt efter examen. 

Både i våra samtal och i våra workshops och kurser arbetar vi med att hjälpa våra studenter att komma i kontakt med sina egna resurser. Det gäller oavsett om det handlar om stresshantering, talängslan, prokrastinering (uppskjutandebeteende), positiv psykologi, mental hälsa, fysisk träning eller yoga. Vi hjälper våra studenter att hjälpa sig själva och en förutsättning för att kunna göra det, att sätta igång och ta itu med dina problem är att veta hur du fungerar och vad du behöver. Självkännedom. Att känna sig själv. Vi vill hjälpa dig att odla nyfikenhet, öppenhet och förståelse för den du är istället för självkritik. Att känna respekt för det du behöver och den du är, inte för den du tror du behöver vara.