kvinna som jobbar och glasögon på bordet

Studera med funktionsnedsättning

Studenter med funktionsnedsättning har möjlighet att använda pedagogiskt stöd under studietiden. Ansök i god tid, gärna redan när du blivit antagen. Exempel på stöd är anteckningshjälp, teckenspråkstolk eller förlängd tid vid examinationer.

Med anledning av den rådande situationen som uppstått till följd av Coronaviruset vill vi som arbetar med pedagogiskt stöd vid Linnéuniversitetet förtydliga att vi arbetar som vanligt. Vill du som student ta kontakt med oss är du välkommen att höra av dig, så kan vi boka ett möte via telefon eller Zoom. 

Så här ansöker du om stöd

Om du är student och har ett besked om stöd, är det ditt ansvar att se till att det är giltigt. Giltighetstiden står på ditt besked. Om du behöver förlänga giltighetstiden, kontakta din samordnare. Gör bara en ny ansökan om beskedet har gått ut. 

1. Gå till ansökan på Nais hemsida. Om du behöver hjälp med ansökan, kontaktar du en samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

2. När du gjort din digitala ansökan i Nais, kommer du erbjudas en mötestid för att planera ditt stöd med en av samordnarna för studenter med funktionsnedsättning inom två veckor (10 arbetsdagar) från det att din ansökan kom in. Du kommer bli kontaktad på via e-post eller telefon, på den adress eller det telefonnummer som du har angett i din ansökan. 

Om du behöver komplettera din ansökan, kommer du också att bli kontaktad av en samordnare.

3. Efter samtalet med samordnaren, där ni tillsammans diskuterat och planerat för det pedagogiska stödet, får du ett besked om stöd.

Om din ansökan inte kan beviljas, kommer ett avslag att göras. Du får alltid veta varför ett avslag görs.

Samordnare för studenter med funktionsnedsättning och mentorskoordinator

Samordnarna och mentorskoordinatorn nås säkrast via telefon (se tider nedan) och mail. Om du är osäker på vem du ska kontakta, kan du skriva till vår gemensamma e-post adress. Välkommen att kontakta oss!

Mari Ericsson 
Samordnare för studenter med funktionsnedsättning på ekonomihögskolan, fakulteten för hälso- och livsvetenskap, fakulteten för konst och humaniora och fakulteten för teknik i Växjö. Nås säkrast via telefon måndag-torsdag klockan 13-14. 

Anna Nymark 

Samordnare för studenter med funktionsnedsättning på lärarutbildningarna och fakulteten för samhällsvetenskap i Växjö. Samordnare för internationella studenter i Växjö. Nås säkrast via telefon måndag-torsdag klockan 10-11. 

Mathilda Karlsson

Samordnare för studenter med funktionsnedsättning på samtliga fakulteter i Kalmar. Nås säkrast via telefon måndag-torsdag klockan 8.30-9.30. 

Frida Heinmets
Mentorskoordinator i Växjö och Kalmar.

Pedagogiska stödåtgärder

Här kan du läsa mer om de vanligaste formerna av pedagogiskt stöd som finns för studenter med funktionsnedsättning. Om du behöver andra former av stöd, som hjälpmedel i hemmet eller personlig assistans, är det kommunen och/eller landstinget som du ska kontakta.

Exempel på pedagogiska stödåtgärder

  • Anpassad/alternativ examination. En anpassad/alternativ examination kan till exempel vara att få längre tid vid tentamen, möjlighet att skriva svaren på dator eller att tentera enskilt. Examinator beslutar om  stöd vid examinationer, utifrån samordnarens rekommendation. 
  • Anteckningshjälp. Du kan få hjälp av en kurskamrat som antecknar åt dig vid föreläsningar/seminarium/andra utbildningsmoment och sedan mailar anteckningarna till dig (utan att de ska renskrivas eller redigeras) . Anteckningshjälpen utses av dig och får ett arvode av Studerandeavdelningen. Anteckningshjälpen ersätter inte din närvaro.
  • Mentor. Mentorstödet ges till studenter med neuropsykiatriska- och psykiska nedsättningar. Mentorerna ger stöd med att planera, strukturera och organisera studierna. Mentorerna rekryteras av vår mentorskoordinator och får ett arvode av Studerandeavdelningen.
  • Talböcker/storstil/punktskrift. För studenter med läsnedsättning finns det en möjlighet att få kurslitteraturen inläst som talbok eller producerad i stor stil eller punktskrift. Detta görs av Myndigheten för tillgängliga medier (MTM).
  • Tolk. Om du är i behov av teckenspråks- eller skrivtolk under din studietid kan du få detta. Förberedelsetiden är dock lång, så kontakta en samordnare i god tid, gärna redan när du söker en utbildning hos Linnéuniversitetet.

Andra former av stöd

Tillgängliga lokaler

Universitetets lokaler på universitetsområdet ska vara tillgängliga. Det finns hörslingor i flera av universitetets lokaler. Kontakta din lärare eller samordnare för att få veta hur de används. Salarna måste bokas lång tid i förväg, så var ute i god tid.

Hjälpmedel

För att få tillgång till hjälpmedel ska du kontakta landstinget och/eller kommunen där du är folkbokförd.

Personlig assistans och boendestöd

Du kan ansöka om personlig assistans hos Försäkringskassan. Boendestöd ansöker du om i den kommun där du är folkbokförd.

Universitetsbibliotekets stöd till studenter med funktionsnedsättning

Lnu.se lasnedsattning hemsidan innehåller information om universitetsbibliotekets service till studenter med funktionsnedsättning. 

Stödprogram

På hemsidan för stödprogram hittar du som är student på Linnéuniversitetet en förteckning över de stödprogram som finns tillgängliga för nedladdning till privata datorer under studietiden.

Legimus och Myndigheten för tillgängliga medier (MTM)

Legimus hemsida
Myndigheten för tillgängliga mediers information för dig som studerar på högskola eller universitetet och behöver anpassad kurslitteratur.

Studera med funktionsnedsättning

Studera med funktionsnedsättning hemsida 
Hemsidan innehåller information om att vara student med funktionsnedsättning och vilket stöd som finns att få. Detta är en nationell sida och innehåller information om att studera i Sverige.

Information till dig som arbetar som anteckningshjälp eller mentor

För att du ska få din lön utbetald är det viktigt att du följer instruktionerna på denna sida! Om du har frågor, kontakta samordnarna och mentorskoordinatorn på e-post funksam@lnu.se.

Som anteckningshjälp och/eller mentor är du anställd av Linnéuniversitetet. För att få din lön utbetald måste du fylla i en arvodesräkning för varje månad där du anger varje tillfälle som du har arbetat. Arvodesräkningen hittar du längre ner på denna sida. Arvodet för anteckningshjälp är 60 kr/timme (eventuella kostnader för kopiering ingår i arvodet) för en student, 74 kr/timme för två eller flera studenter, arvodet för mentorer är 121 kr/timme. Till alla arvoden tillkommer 12% semesterersättning.

För att du skall få lön den 25:e i månaden ska arvodesräkningen vara Linnéuniversitetet tillhanda senast den 8:e samma månad. Räkningar som kommer in senare än den 8:e utbetalas månaden efter. Räkningar som inkommer mellan den 9/6-8/9 kan komma att administreras och utbetalas i september. 

För att du ska få din lön till det bankkonto du önskar, behöver du genomföra en registrering av ditt konto till Danske Banks lönetjänst (Danske Bank är Linnéuniversitetets löneutbetalande bank).  Registreringen behöver endast göras en gång och du hittar instruktioner för hur du ska göra på sidan Lön och ersättning, under rubriken Löneutbetalande bank.

Skatt dras från din lön per automatik. Om du inte vill att skatt ska dras, måste du lämna in blanketten "Intyg för utbetalning av lön utan skatteavdrag" tillsammans med din arvodesräkning (det räcker att du gör detta vid ett tillfälle). Blanketten och mer information finns hos Skatteverket (sök på blankettens namn). Om du arbetar i Sverige men bor i ett annat land, måste du ansöka om särskild inkomstskatt (SINK). Skatteverket har information och blanketter om SINK på sin hemsida. 

Om du behöver ett arbetsgivarintyg kontaktar du Linnéuniversitetets Personalavdelning, via växeln på telefonnummer 0772-28 80 00. Om du vill ha ett intyg som beskriver ditt uppdrag som mentor, kontaktar du mentorskoordinatorn.

Vill du jobba som mentor?

Studerandeavdelningen söker studenter som vill jobba extra som mentorer. Mentorerna ska utgöra ett stöd för studenter med funktionsnedsättning. Arbetet handlar om att hjälpa en annan student med att planera och strukturera studiesituationen.

Mentorskapet innebär en arbetsinsats på cirka 2 timmar per vecka och du får lön för arbetet.

Låter det intressant?
För ytterligare information eller för att anmäla ditt intresse, kontakta mentorskoordinatorn på e-post: funksam@lnu.se

Den insikt du får av att vara mentor kan vara värdefull i ditt framtida yrkesliv!