kvinna som jobbar och glasögon på bordet

Studera med funktionsnedsättning

Studenter med funktionsnedsättning har möjlighet att använda pedagogiskt stöd under studietiden. Stödet är individuellt och planeras tillsammans med dig och din samordnare. Ansök i god tid, gärna redan när du blivit antagen.

Så här ansöker du om pedagogiskt stöd

  1. Gå till ansökan på Nais hemsida. Om du behöver hjälp med ansökan, kontaktar du en samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

  2. När du gjort din digitala ansökan i Nais, kommer du erbjudas en mötestid för att planera ditt stöd med en av samordnarna för studenter med funktionsnedsättning inom tre veckor (15 arbetsdagar) från det att din ansökan kom in. Du kommer bli kontaktad via e-post eller telefon, på den adress eller det telefonnummer som du har angett i din ansökan. Om du behöver komplettera din ansökan, kommer du också att bli kontaktad av en samordnare.

  3. Efter samtalet med samordnaren, där ni tillsammans diskuterat och planerat för det pedagogiska stödet, får du ett besked om stöd.

Om din ansökan inte kan beviljas, kommer ett avslag att göras. Du får alltid veta varför ett avslag görs.

Om du är student och har ett besked om stöd, är det ditt ansvar att se till att det är giltigt. Giltighetstiden står på ditt besked. Om du behöver förlänga giltighetstiden, kontakta din samordnare. Gör bara en ny ansökan om beskedet har gått ut. 

Länkar till andra former av stöd