kvinna som jobbar och glasögon på bordet

Studera med funktionsnedsättning

Studenter och doktorander med funktionsnedsättning har möjlighet att använda riktat pedagogiskt stöd under studier och forskning. Stödet är individuellt och planeras tillsammans med dig och din samordnare. Ansök i god tid, gärna redan när du blivit antagen.

Så här ansöker du om riktat pedagogiskt stöd

  1. Gå till ansökan på Nais hemsida. I ansökan kommer du få bifoga dokumentation som styrker en varaktig funktionsnedsättning. Om du har frågor eller behöver hjälp med ansökan, kontaktar du en samordnare för studenter med funktionsnedsättning.
  2. När du gjort din digitala ansökan i Nais, kommer du kontaktas av samordnarna för studenter med funktionsnedsättning inom tre veckor (15 arbetsdagar) från det att din ansökan inkom. 
  3. Efter samtalet med samordnaren, där ni tillsammans diskuterat och planerat för det pedagogiska stödet, får du ett besked om pedagogiskt stöd.

Om din ansökan inte kan beviljas, kommer ett avslag att göras. Du får alltid veta varför ett avslag görs.

Om du är student och har ett besked om pedagogiskt stöd, är det ditt ansvar att se till att det är giltigt. Giltighetstiden står på ditt besked. Om du behöver förlänga giltighetstiden, kontakta din samordnare. Gör bara en ny ansökan om beskedet har gått ut.

Länkar till andra former av stöd