Två kvinnor som pratar

Arbeta som mentor eller anteckningsstöd

Som anteckningstöd och/eller mentor är du anställd av Linnéuniversitetet och du får arvode för ditt arbete. Jobben handlar om att hjälpa en annan student med att anteckna eller att planera och strukturera studierna.

Vill du jobba som mentor?

Vi söker studenter som vill jobba extra som mentorer till studenter med funktionsnedsättning. Mentorn hjälper studenten med att planera och strukturera studierna.

Som mentor ska du ha en god struktur och ta ansvar för dina egna studier. Detta ska du kunna förmedla till studenten du arbetar med. Du ska själv ha studerat minst en termin på universitetsnivå. Du ska arbeta med respekt mot studenten och vara lyhörd för dennes önskemål och behov, inom uppdragets ramar.

Mentorskapet innebär en arbetsinsats på cirka 2 timmar per vecka och du får ersättning för arbetet.

Låter det intressant?
För ytterligare information eller för att anmäla ditt intresse, kontakta mentorskoordinatorn på e-post funksam@lnu.se

Den insikt du får av att vara mentor kan vara värdefull i ditt framtida yrkesliv!

Erica hjälper andra studenter att lyckas med sina studier

Erica student och mentor

Det är givande att möta olika studenter och kunna hjälpa dem i deras studier

 

Att jobba som anteckningsstöd

Uppdraget får du genom att bli tillfrågad av studenten eller via en förfrågan i kursrummet/MyMoodle.

Som anteckningsstöd ska du se till att studenten med pedagogiskt stöd får dina anteckningar efter föreläsningen/annat tillfälle då du har antecknat. Ni kommer överens om hur överlämningen ska gå till. Du behöver inte renskriva anteckningarna, men tänk på att skriva så tydligt och strukturerat som möjligt. Studenten som du antecknar åt måste vara närvarande. Du får betalt för den tid som föreläsningen pågår.