bild på hörlurar på böcker

Talboksstöd

Om du har svårigheter med att läsa på grund av en funktionsnedsättning, kan du få tillgång till talböcker från Legimus via universitetsbiblioteket. Därmed kan du lyssna på din kurslitteratur istället.

 

OBS! I sommar har vi begränsad talboksservice mellan 24 juni – 15 augusti. Trevlig sommar!

Vem får låna talböcker

Alla har inte rätt till ett Legimuskonto, utan det kräver att du har en funktionsnedsättning som gör att du har svårt att läsa tryckt text. På Myndigheten för tillgängliga mediers webbplats, Legimus, kan du läsa mer om vem som har rätt att få ett konto.

Hur får du tillgång till talböcker

För att du ska få tillgång till talböcker behöver vi träffa dig för ett möte för att bedöma att du uppfyller MTM:s krav för att få ett konto. Om du redan har ett konto kan du kontakta oss så flyttar vi det till Linnéuniversitetets bibliotek.

Finns inte din kursbok som talbok?

Om du inte hittar din obligatoriska kursbok i Legimus, kan du be om att få den inläst. Ifall du inte kan använda beställningsformuläret mejla till universitetsbibliotekets talboksstöd. 

Om du skriver uppsats och behöver få böcker inlästa, behöver vi ett mejl med kursansvariges godkännande och intyg att hela boken ska läsas. 

Stödprogrammet Appwriter

I stödprogrammet Appwriter kan du få webbsidor eller PDF-filer upplästa. Alla studenter kan ladda ner Appwriter. 

Anpassade studieplatser på biblioteket

På bibliotek hittar du olika typer av studiemiljöer; tysta läsesalar, bokningsbara grupprum och enskilda studieplatser. Några av studieplatser har höj- och sänkbara skrivbord.

På alla publika datorer finns stödprogram installerade. Du kan låna hörlurar i informationsdisken på biblioteket och i Infocenter i hus Stella.