student som sitter vid datorn

Anstånd med studiestart

Om du antagits till ett utbildningsprogram/kurs men inte kan påbörja dina studier kan du i vissa fall beviljas anstånd med studiestart.
Ett anstånd innebär att du kan skjuta på din antagning i en eller två terminer beroende på när utbildningen startar nästa gång. Du ansöker via länk som finns längre ner på den här sidan.

Kan jag skjuta upp min studiestart?

Ja, om du har särskilda skäl så kan du kan skjuta på din studiestart. Särskilda skäl för anstånd kan vara sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter som exempelvis vård av barn, värnplikts- eller civilpliktstjänstgöring, studentfackliga uppdrag eller om din arbetsgivare skjuter på tjänstledigheten.

Till ansökan behöver du följande uppgifter:

  • Personuppgifter
  • Det program eller kurs som ansökan gäller
  • Vilka skäl du har
  • Dokument som styrker dina skäl, exempelvis bevittnade kopior av de dokument som kan vara aktuella (läkarintyg, inkallelseorder och så vidare)

Vart ansöker jag om anstånd?

Här ansöker du om anstånd: Digital ansökan för anstånd

Vad händer sen?

När du som fått ett anstånd ska påbörja studierna måste du söka utbildningen via antagning.se. Anmälan märks sedan upp med platsgaranti av Antagningen och du finns med som vanliga sökande till utbildningen. Om utbildningen av någon anledning inte erbjuds eller ställs in den aktuella terminen faller anståndet.

Har du inte möjlighet att använda webbansökan, vänligen kontakta oss på antagning@lnu.se för information om hur du kan lämna in din ansökan.