studenter runt ett bord

Antagning

Antagningsavdelningen har ett övergripande ansvar för att antagningsarbetet följer nationella regler och lagar så att varje enskild sökande ska behandlas korrekt, bland annat ur en rättssäkerhetsaspekt. Längre ner finner du även information om prövning av reell kompetens.

För generella frågor som rör din anmälan, pinkod och registrerade meriter kontaktar du Contact center måndag - fredag kl 9-16 på 0771-550 720 eller via kontaktformuläret på www.antagning.se.

Kompletterande handlingar till din anmälan kan du själv ladda upp på www.antagning.se eller skicka till: Antagningsservice, R 312, 106 53 STOCKHOLM.

Anmälnings- och antagningsstatistik för program och kurser olika terminer hittar du på www.antagning.se.

Är du ny student och har frågor som handlar om registrering på utbildningar, upprop, schema eller om hur det fungerar vid reservkallning till utbildningar  – här hittar du praktisk information eller är du välkommen att kontakta respektive fakultet.

Studieavbrott och studieuppehåll

Vill du anmäla studieavbrott behöver du lämna ett formellt besked till ansvarig institution. Möjlighet finns även att ansöka om studieuppehåll, det innebär att du får göra ett uppehåll i studierna om du anmäler det till universitetet.

Skjuta upp din studiestart

En sökande som antagits till ett utbildningsprogram kan ansöka om anstånd med studiestarten. Detta innebär att du kan skjuta på din antagning en eller två terminer beroende på när utbildningen startar nästa gång.

Antagning till senare del av program/programbyte/studieortsbyte

Sökande kan antas till program efter att detta redan påbörjats förutsatt att det finns ledig plats, samt om den grundläggande och särskilda behörigheten uppfylls.

  • Byte av studieort
  • Byte av program
  • Antagning till senare del av program
  • Byte av inriktning inom program


Särkilt urval

Sökande kan i undantagsfall antas genom särskilt urval.
För att prövning ska ske krävs att man begär detta via en ansökan om prövning för särskilt urval. Blankett samt de handlingar man vill åberopa ska inkommit till antagningen vid Linnéuniversitetet senast sista anmälningsdag.

Lokal antagningsordning

Antagningsordning

Regler för tillträde till högre utbildning återfinns i högskoleförordningens 7 kap. Linnéuniversitetet har, som ett komplement till ovanstående förordning fastställts en lokal antagningsordning. Enligt Högskoleförordningen 6 kap. 3 § ska denna antagningsordning finnas tillgänglig:

"Högskolan ska också se till att en antagningsordning finns tillgänglig. I en antagningsordning tas de föreskrifter in som högskolan tillämpar i fråga om ansökan, behörighet, urval och antagning och om hur beslut fattas och kan överklagas. Förordning (2010:1 064)."

Antagningsordningen har fastställts av Universitetsstyrelsen 2013-12-12 och gäller tills vidare.

Reell kompetens

Kontakta oss


Kontakta Antagningen om du har frågor om behörighetsbeslut eller meritvärdering.

Du når oss på: antagning@lnu.se eller på telefon 0480-44 60 50 måndag till onsdag, klockan 10:00 - 12:00.

Besök Växjö: Infodesken i Student lounge, rum H1313, måndag - torsdag 12.00-14.00 eller enligt överenskommelse. Huvudbyggnaden, Universitetsplatsen 1.

Besök Kalmar: Enligt överenskommelse. Falken, Nygatan 18B, bottenplan.

Postadress: Studerandeavdelningen/Antagning, Linnéuniversitetet, 351 95 VÄXJÖ