Studenter pratar i en utomhusmiljö

Engagera dig som student

För dig som studerar på Linnéuniversitetet finns det många sätt att engagera sig vid sidan av studierna. Att engagera sig kan ge värdefulla erfarenheter och kontakter och också stärka ditt CV.

Bli studentrepresentant

Som student vid Linnéuniversitetet har du möjlighet att påverka din utbildning och studiesituation. Rätten att representeras i organ som direkt eller indirekt rör studenters situation är lagstadgad enligt högskolelagen. Studenternas inflytande är viktigt för att upprätthålla kvaliteten inom universitetets verksamhet.

Som student har du möjlighet att vara representant i universitetets alla beslutande och beredande organ som har betydelse för utbildningar och studenternas studiesituation. I egenskap av ledamot är din röst lika viktig som alla andras och du som studentrepresentant har rösträtt i respektive beslutande organ. Att vara studentrepresentant är en bra merit för framtiden och en möjlighet att bygga nätverk.

Du behöver inte vara medlem i Linnékåren för att bli studentrepresentant.

Studentrepresentanter utses av studentkåren, Linnékåren.

Kontakta Linnékåren: representant@linnek.se 

På Linnékårens hemsida kan du läsa mer om hur du som student kan engagera dig. 

Vill du bli mentor?

Studerandeavdelningen söker studenter som vill jobba extra som mentorer. Mentorerna ska utgöra ett stöd för studenter med funktionsnedsättning. Arbetet handlar om att hjälpa en annan student med att planera och strukturera studiesituationen.

Mentorskapet innebär en arbetsinsats på 2-3 timmar per vecka och du får lön för arbetet.

Låter det intressant?

Läs mer om mentorskapet här. Vill du anmäla ditt intresse, kontakta samordnarna för studenter med funktionsnedsättning på e-post: funksam@lnu.se  
 
Den insikt du får av att vara mentor kan vara värdefull i ditt framtida yrkesliv!

Bli studentambassadör på Linnéuniversitetet

Tycker du om att vara student hos oss och vill berätta om det för andra? Ta då chansen att bli en del av vårt ambassadörsteam! Ett flexibelt och meriterande extrajobb vid sidan av studierna.

Som studentambassadör representerar du Linnéuniversitetet i olika sammanhang; på events, mässor och konferenser, vid besök på gymnasieskolor samt via olika uppdrag på webben. 

Innan du påbörjar ditt uppdrag som studentambassadör kommer du att få delta i utbildning om Linnéuniversitetet, utbildningsutbudet och ambassadörskapet. Ditt arbete som studentambassadör är arvoderat per timme. Eventuella rese- och boendekostnader står universitetet för.

Du kommer att ingå i ett team bestående av flera studentambassadörer. Ditt huvudsakliga uppdrag är att representera Linnéuniversitetet i olika sammanhang. 

Vid frågor, kontakta studentrekrytering@lnu.se

Sök till studentambassadör!

Bli buddy till en internationell student 

Vill du finnas tillhands för en eller flera av Linnéuniversitetets internationella studenter, då ska du anmäla dig som buddy.
Att bli buddy innebär möjligheten att lära känna en internationell student vid Linnéuniversitetet lite närmare. Du får inblick i olika kulturer och du kan utvidga dina nätverk. Kanske funderar du på att åka på utbytesstudier eller göra praktik utomlands? Kanske har du redan bott utomlands och vill öva språk? Att vara buddy är inte alls tidskrävande som en del verkar tro, utan är främst en upplevelse som berikar din tid på Linnéuniversitetet. Ganska många svenska studenter träffar idag få eller inga internationella studenter samtidigt som Linnéuniversitetet värnar internationalisering så att bli buddy är ett kul sätt att få en internationell prägel på sin studietid!

Att som internationell student få en buddy gör det enklare för studenten att känna sig välkommen på sin nya studieort. 

Engagera dig i en förening eller starta en egen

Det finns många studentföreningar att engagera sig i och hittar du inte en passande förening kan du starta en egen. 

Engagera dig i studentkåren Linnékåren

Linnéstudenterna är Linnéuniversitetets officiella studentkår och studenternas röst både i universitetsledningen och ut mot samhället. Vill du ta ett studieuppehåll och engagera dig i kårstyrelsen? 

Vanliga frågor