Studenter pratar i en utomhusmiljö

Engagera dig som student

För dig som studerar på Linnéuniversitetet finns det många sätt att engagera sig vid sidan av studierna. Att engagera sig kan ge värdefulla erfarenheter och kontakter och också stärka ditt CV.

Bli studentambassadör på Linnéuniversitetet

Tycker du att det är roligt att plugga och skulle vilja berätta om det för andra? Då skulle du passa i rollen som studentambassadör för Linnéuniversitetet.

Som studentambassadör representerar du Linnéuniversitetet i olika sammanhang; på events, mässor och konferenser, vid besök på gymnasieskolor samt via olika uppdrag på webben. 

Innan du påbörjar ditt uppdrag som studentambassadör kommer du att få delta i utbildning om Linnéuniversitetet, utbildningsutbudet och kunskap i retorik. Ditt arbete som studentambassadör är arvoderat per timme. Eventuella rese- och boendekostnader står universitetet för.

Du kommer att ingå i ett team bestående av flera studentambassadörer. Ditt huvudsakliga uppdrag är att representera Linnéuniversitetet i olika sammanhang. 

Skicka din intresseanmälan med bifogat personligt brev och CV till studentrekrytering@lnu.se för att bli studentambassadör. Nya studentambassadörer utses i början av varje hösttermin.

Engagera dig i studentkåren Linnékåren

Linnéstudenterna är Linnéuniversitetets officiella studentkår och studenternas röst både i universitetsledningen och ut mot samhället. Vill du ta ett studieuppehåll och engagera dig i kårstyrelsen? 

Bli studentrepresentant

Som student vid Linnéuniversitetet har du möjlighet att påverka din utbildning och studiesituation. Rätten att representeras i organ som direkt eller indirekt rör studenters situation är lagstadgad enligt högskolelagen. Studenternas inflytande är viktigt för att upprätthålla kvaliteten inom universitetets verksamhet.

Som student har du möjlighet att vara representant i universitetets alla beslutande och beredande organ som har betydelse för utbildningar och studenternas studiesituation. I egenskap av ledamot är din röst lika viktig som alla andras och du som studentrepresentant har rösträtt i respektive beslutande organ. Att vara studentrepresentant är en bra merit för framtiden och en möjlighet att bygga nätverk.

Studentrepresentanter utses av studentkåren, Linnékåren.

Läs mer på studentkårens hemsida om hur du som student kan engagera dig: https://linnek.se/studentrepresentant/
Kontakta Linnékåren: representant@linnek.se

Bli buddy till en internationell student 

Vill du finnas tillhands för en eller flera av Linnéuniversitetets internationella studenter, då ska du anmäla dig som buddy.
Att bli buddy innebär möjligheten att lära känna en internationell student vid Linnéuniversitetet lite närmare. Du får inblick i olika kulturer och du kan utvidga dina nätverk. Kanske funderar du på att åka på utbytesstudier eller göra praktik utomlands? Kanske har du redan bott utomlands och vill öva språk? Att vara buddy är inte alls tidskrävande som en del verkar tro, utan är främst en upplevelse som berikar din tid på Linnéuniversitetet. Ganska många svenska studenter träffar idag få eller inga internationella studenter samtidigt som Linnéuniversitetet värnar internationalisering så att bli buddy är ett kul sätt att få en internationell prägel på sin studietid!

Att som internationell student få en buddy gör det enklare för studenten att känna sig välkommen på sin nya studieort. Anmäl dig till buddyprogrammet
Mer information, kontaktuppgifter till ansvariga osv

Studentprojekt

Hållbar utveckling

Hållbar utveckling är ett viktigt område för Linnéuniversitetet och ett område där universitetet ser stora möjligheter att utvecklas. Som student uppmuntras du att vara med och påverka innehållet och riktningen i hållbarhetsarbetet.

Som student kan du söka finansiering för ett studentprojekt inom hållbar utveckling. Du bestämmer själv vilket slags projekt du vill genomföra, om du vill jobba ensam eller i grupp. Det kan vara en bokcirkel, en informationskampanj om jämställdhet, en klädbytardag, ett odlingsprojekt, en utställning i samband med Pride, en öppen föreläsning – eller någonting helt annat som på något sätt berör hållbar utveckling.

Kontakta gärna våra koordinatorer för hållbar utveckling om du har frågor om finansiering av studentprojekt eller med förslag på hur Linnéuniversitetet kan bli mer hållbart.

Johan Älvgren johan.alvgren@lnu.se
Björn Idlinge bjorn.idlinge@lnu.se

Mer information om Linnéuniversitetets hållbarhetsutveckling finner du här.

P6

P6 arbetar utifrån peer education som går ut på att like lär like - med det menas att vi vill sprida informationen på ett avslappnat sätt - studenter lär studenter. Syftet är att öka kunskapen om och minska förekomsten av könssjukdomar. Som P6:are är du t.ex. med och delar ut kondomer och information om smittspridning under Välkomstmässor, World AIDS Day och andra temadagar eller event.

P6 finns med på olika studentfester som pubkvällar och sittningar. Mottot är "Enjoy sex – play it safe". Du som vill gå med i P6 får gå en grundutbildning där du lär dig mer om säkrare sex, kondomkunskap och smittvägar m.m. Mer information hittar du på P6 facebooksida. Är du intresserad av att gå med så mejla på P6@lnu.se

Vill du bli mentor? 

Studerandeavdelningen söker studenter som vill jobba extra som mentorer. Mentorerna ska utgöra ett stöd för studenter med funktionsnedsättning. Arbetet handlar om att hjälpa en annan student med att planera och strukturera studiesituationen.

Mentorskapet innebär en arbetsinsats på 2-3 timmar per vecka och du får lön för arbetet.

Låter det intressant?

För ytterligare information eller för att anmäla ditt intresse, kontakta samordnarna för studenter med funktionsnedsättning på e-post: funksam@lnu.se  
 
Den insikt Du får av att vara mentor kan vara värdefull i Ditt framtida yrkesliv!

Engagera dig i en förening eller starta en egen

Det finns många studentföreningar att engagera sig i och hittar du inte en passande förening kan du starta en egen.