Examensceremoni

Examen

När du är klar med dina studier kan du ansöka om examensbevis. Du ansöker själv om examen och därefter prövas din ansökan utifrån nationella och lokala examensregler. Handläggningstiden är upp till 2 månader, och förtur ges inte.

Examensbevis

Examensbeviset redovisar de kurser som ingår i examen samt information om kursernas omfattning i högskolepoäng, betyg och betygsdatum. Examensbeviset är tvåspråkigt, svenska och engelska. 

Examensbevis från Linnéuniversitetet utfärdas sedan december 2017 digitalt. Det elektroniska examensbeviset är en originalhandling och skrivs därmed inte ut på papper. Beviset är en PDF, skyddad och verifierbar med en e-signatur. När ett examensbevis har utfärdats åt dig så får du detta via den e-postadress du har uppgett i din ansökan. Då får du också mer information om hur man hanterar ett digitalt examensbevis. Beviset kan du maila iväg till potentiella arbetsgivare, eller ladda upp i portaler där du söker anställning. Har du eller någon annan frågor om det digitala examensbeviset, vänligen kontakta examen@lnu.se (degree@lnu.se).

Diploma Supplement

Samtliga examensbevis som utfärdas av svenska universitet och högskolor åtföljs av en bilaga på engelska – Diploma Supplement. Bilagan beskriver utbildningen samt visar dess plats i det svenska utbildningssystemet. Diploma Supplement ska användas tillsammans med examensbeviset och blir särskilt viktigt vid ansökningar till utbildningar och/eller arbeten utanför Sverige. Du kan läsa mer om Diploma Supplement på UHRs hemsida.

Både examensbeviset och Diploma Supplement är kostnadsfritt.

Innan du ansöker om examen

När du ansöker om examensbevis ska du vara helt klar med de kurser som ska ingå i din examen. Kurserna ska vara godkända och slutrapporterade i universitetets databaserade studiedokumentationssystem - Ladok. Moment utan slutbetyg kan inte ingå i examen.

Du ansöker om examen vid den högskola eller det universitet där du har slutfört din utbildning.

Om du har varit utbytesstudent genom Linnéuniversitetet (gäller även Högskolan i Kalmar och Växjö universitet) ska dina utbytesstudier vara dokumenterade med tillgodoräknande i Ladok . Kontrollera att uppgifterna är införda innan du ansöker om examensbevis. Observera att du aktivt måste ansöka om tillgodoräknande, mer information kan du få av programansvarig.

FAQ - vanliga frågor och svar