Ansökan om examensbevis - grundnivå och avancerad nivå

Ansökningsformulär - OBS! under uppbyggnad,ska inte användas

De uppgifter du anger i ansökningsformuläret kommer att användas av Linnéuniversitetet för att administrera och handlägga din ansökan.

Personuppgifter: 

Välj den typ av examen du ansöker om:

(vill du ansöka om mer än en examen ska du fylla i ett formulär för varje examen)

Ansökan avser:

Generell examen:
Förled (ej för högskoleexamen:

Ansökan avser:

Konstnärlig examen:

Ansökan avser:

Yrkesexamen:

Kompletterande uppgifter:

OBS! Om en tidigare examen inte syns i studieregistreringssystemet så ska du bifoga vidimerade kopior med din ansökan.

(vid behov kan du markera flera filer att bifoga)

De uppgifter du anger i ansökningsformuläret kommer att användas av Linnéuniversitetet för att administrera och handlägga din ansökan.

Medgivande - GDPR

Jag medger att uppgifter i detta formulär får användas av universitetet inom ramen för universitetets uppdrag med det syfte som angivits i informationstexten ovan.

Villkoren för behandling av personuppgifter vid Linnéuniversitetet.