Kursbevis

Som student har du rätt att ansöka om ett kursbevis för godkänd kurs som du läst vid Linnéuniversitetet.

Kursbeviset innehåller information om kursens omfattning, betygsskala, ditt erhållna betyg samt datum för betygssättningen. 

Originalet för kursbeviset är digitalt, med en verifieringsbar signatur. Kursbeviset är tvåspråkigt (svenska och engelska).
Exempel kursbevis

Kursbevis utfärdas för enskilda kurser, med ett bevis per kurs. Är det i stället ett examensbevis för avslutad utbildning du är ute efter, kan du läsa om hur du ansöker på sidan Examen.

Behöver du ett intyg för samtliga dina resultat från studier vid Linnéuniversitetet kan du begära ut ett resultatintyg.
Exempel resultatintyg

För att kursbevis ska kunna utfärdas måste du fått kursen godkänd och den skall vara slutrapporterad i Ladok. Du kan själv kontrollera att kursen är slutrapporterad genom att logga in på Ladok för studenter, där dina resultat finns redovisade, för att komma till Ladok för studenter, tryck här.

Kursbevis utfärdas inte för tillgodoräknade kurser, däremot finns de redovisade i ditt resultatintyg. Kursbevis utfärdas inte för kurser på forskarnivå, däremot kan du få ett kursintyg utfärdas av forskningssekreteraren på den institution/fakultet som kursen tillhör.

Du ansöker om kursbevis genom att antingen fylla i formuläret nedan eller maila ditt namn, personnummer samt kurskod till kursbevis@lnu.se.

Ansök om kursbevis

Dataskyddsförordningen (GDPR) är en EU-förordning som syftar till att skydda privatpersoner mot att deras personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas. Linnéuniversitetet är personuppgiftsansvarig, dvs ansvarig för hantering av personuppgifterna som du skickar in.

Uppgifterna som vi ber dig fylla i behövs för att säkerställa att rätt kursbevis utfärdas till rätt person. Informationen kommer endast att sparas i diariet för e-arkivering.

Du har rätt att begära rättning av felaktiga uppgifter och begära ett registerutdrag över vilka personuppgifter som finns registrerade. För att göra det vänder du dig till dataskyddsombudet på Linnéuniversitetet: dataskyddsombud@lnu.se.

Mer information om hur personuppgifter behandlas vid Linnéuniversitetet.