studenter i grupprum

Boka grupprum och studieplatser

På universitetet finns det bokningsbara grupprum och studieplatser i olika storlekar. Rummen är fria för alla studenter att boka för grupparbete. Här hittar du alla grupprum och hur du bokar.

Du bokar grupprummen i lokalbokningen TimeEdit.

  • Klicka på "grafisk lokalbokning"
  • Välj det rum du vill boka
  • Klicka på en ledig tid
  • Boka ditt grupprum

Följande regler gäller för grupprum:

  • Grupprummen är till för grupparbete. Enskilda studenter hänvisas till öppna läsplatser och de tysta läsesalarna.
  • Grupprummen kan bokas högst 7 dagar i förväg och högst 6 timmar fördelat på högst 2 bokningar.
  • Avboka om du inte har möjlighet att utnyttja tiden.

Grupprum på biblioteket

OBS, Under rådande omständigheter med Coronaviruset kan du enbart boka grupprummen på UB under öppettiderna måndag-söndag kl. 10-15 och max två personer får vistas i varje grupprum.

På Universitetsbiblioteket finns grupprum och studieplatser som du som studerar kan nyttja. Reglerna ovan för grupprum gäller även på bibliotekets grupprum och studieplatser. I tillägg behöver du vara vid grupprummet eller studieplatsen senast 15 min efter bokad tid. Om rummet är tomt 15 min efter bokad tid är rummet tillgängligt för övriga studenter.

Bokningsbara studieplatser i Kalmar

Du kan boka studieplats i röda rummet på plan 2. Några av dessa studieplatser är utrustade med TV-skärm och whiteboard. I TimeEdit kan du se vilken utrustning studieplatserna har. De är märkta med studieplats för att skilja dem från våra grupprum. På kartan över biblioteket i Kalmar ser du var olika typer av studieplatser är placerade.