studenter i grupprum

Boka grupprum och studieplatser

På universitetet finns det bokningsbara grupprum och studieplatser i olika storlekar. Rummen är fria för alla studenter att boka för grupparbete. Här hittar du alla grupprum och hur du bokar.

Du bokar grupprummen i lokalbokningen TimeEdit.

  • Klicka på "grafisk lokalbokning"
  • Välj det rum du vill boka
  • Klicka på en ledig tid
  • Boka ditt grupprum

Följande regler gäller för grupprum:

  • Grupprummen är till för grupparbete. Enskilda studenter hänvisas till öppna läsplatser och de tysta läsesalarna.
  • Grupprummen kan bokas högst 7 dagar i förväg och högst 6 timmar fördelat på högst 2 bokningar.
  • Avboka om du inte har möjlighet att utnyttja tiden.

Grupprum på biblioteket

OBS, Under rådande omständigheter med Coronaviruset får enbart hälften av sittplatserna i bibliotekets grupprum användas. Du kan enbart boka bibliotekets grupprum under bibliotekets öppettider.

På Universitetsbiblioteket finns grupprum och studieplatser som du som studerar kan nyttja. Reglerna ovan för grupprum gäller även på bibliotekets grupprum och studieplatser.

Karta över bibliotekets grupprum i Växjö

Karta över bibliotekets grupprum i Kalmar