Nyantagna studenter

Kurs- och programstart

Starten på en campus- eller distansutbildning kallar vi kurs- eller programstart. Här kan du söka efter kurs- och programstarter i schemasystemet TimeEdit. Vid kurs- eller programstart presenteras utbildningen och dess innehåll. Kurs- eller programstart brukar ske på campus för campusstudenter, men för distansstudenter kan den vara webbaserad.

Sök efter kurs- eller programstart i ditt schema 

Sök kurs- eller programstart

  • Börja med att välja kurs eller program i första rutan
  • Sök på kurs/programkod eller utbildningens namn 

Informationen om kurs- och programstarter kompletteras kontinuerligt och kan ändras.

Har du frågor kring din kurs- och programstart kontakta din fakultet.

Du kan i vissa fall hitta information om din kursstart genom att logga in med ditt studentkonto i lärplattformen Moodle.