Kurser under nedläggning, sista chansen till examination

I samband med att beslut om nedläggning av kurs tas vid en fakultet ska tre slutexaminationer erbjudas dig som student under minst ett år efter det att beslut om nedläggning har fattats.

Har du frågor om slutexamination för någon av dessa kurser kontaktar du den fakultet som kursen tillhör.

Kontakta fakultet.

Du hittar kursplanerna för kurser under nedläggning i arkivet för kurs- och utbildningsplaner 

Nedan listas de kurser som är under nedläggning.