studenter diskuterar runt ett bord

Nya studenttjänster

Du loggar in med ditt Lnu studentkonto för att nå den nya studenttjänsterna på sidan www.student.ladok.se. På sidan kan du bland annat registrera dig på en kurs, anmäla dig till en tentamen, se dina studieresultat eller skriva ut ett studieintyg.

FAQ – Nya studenttjänster

Varför fungerar inte studenttjänsterna?
Ibland måste systemet stängas tillfälligt för uppdateringar och emellanåt kan det inträffa oplanerade driftstopp. Information om systemet läggs ut löpande på studentwebben.

Anonymiseringskod i samband med driftstörningar
Om du ska tentera och ladok studenttjänster inte är tillgängligt inför tillfället. Kan du få din anonymiseringskod av tentamensvakten.

Vad händer om jag inte påbörjar min kurs eller program?
Om du som student inte har påbörjat din kurs/program eller registrerat dig kommer universitetet lägga in ett återbud på din utbildning. Vill du återuppta dina studier söker du kursen/programmet på nytt.

Jag kan inte se alla mina poäng?
Studenttjänsten visar inte poängen på kurser som har avbrott. Det finns dock med på intyg som du kan ta ut under studenttjänster.

Måste jag vända mig till personal för att blir omregistrerad på en tenta?
Om omtentamen är innevarande termin, och omtentamen innehåller den aktuella kursen som ska tenteras så ska du kunna anmäla dig.
Däremot är det en gammal tentamen, eller om omtentamen inte innehåller din kurs måste du kontakta personal.

Måste jag logga in på LADOK varje gång jag ska in i systemet?
Ja, just nu finns det ingen SSO (Single Sign-On) inloggning mot Ladok.

Jag har kurser som inte är avslutade VT18?
Titta under rubriken oavslutade för att hitta kurserna från VT18 som inte är avslutade.

Jag hittar inte mina kurser för HT18?
Svar: Dina nya kurser för HT18 finns under rubriken kommande kurser.

Vart anmäler jag mig till tentamen?
Anmälan till tentamen sker under respektive kurs. Rubriken aktuella visar dina kurser, när det är dags för att anmäla dig till tentamen gör du det vid den aktuella kursen.

När jag trycker på www.student.ladok.se så kommer jag in på ett annat lärosäte.

Logga ut från det lärosätet stäng webbläsaren välj Linnaeus University i rullistan – logga in.

Jag ser inte mina kurser från annat lärosäte?

De lärosäten som inte gått över till nya Ladok än syns inte. Du måste då skriva in vilka kurser du önskar ha med i meddelanderutan till handläggaren.

Jag hittar inte mina avslutade kurser?

Dina avslutade kurser ligger under fliken Avslutad utbildning i menyn. 

Jag kan inte ansöka om examen, det säger att jag inte har behörighet?

Du måste trycka på den VÄNSTRA knappen som heter ”Gå vidare”. Det är den som är examensansökan. Den högra fungerar inte eftersom den inte hör till examen!

Jag behöver ett intyg?

Du har möjlighet att skriva ut ditt egna intyg i studentgränssnittet och det gör du under fliken Intyg i menyn. 

Vid frågor, skicka e-post till: info@lnu.se