Kvinna som ber

Stilla rum och vilorum

Stilla rummet erbjuder möjlighet till återhämtning, vila, eftertanke eller bön. Det är en plats där du kan finna lugn och ro i en stressad vardag.

På Linnéuniversitetet finns vilrum som kan användas vid behov av tillfällig vila.Stilla rum:

Rummet är öppet för alla, oberoende tro eller livsåskådning. Rummet går inte att boka och är öppet både för studenter och anställda.

Kalmar:
Hus: Stella
Rum: 51043b

Växjö:
Hus: H
Rum: 1207A 

Vilrum i Kalmar

Passerkort krävs för tillgång till vilrum.

Hus: Culmen, Universitetsplatsen 3
Plan: 1                        
Rum: Cu1004   

Hus: Magna, Landgången 4
Plan: 3                       
Rum: Ma305  

Hus: Radix, Pedalstråket 11
Plan: 2                      
Rum: Ra2167

Hus: Stella, Universitetsplatsen 1
Plan: 3                      
Rum: St3020 tillgängligt under kontorstid

Hus: Vita, Norra Kajplan 6
Plan: 1                    
Rum: Vi1140        

Vilrum i Växjö

Vilrum är tillgängliga under kontorstid kan finnas innanför skalskyddet (passersystemet) för en verksamhet vilket kan innebära att det är begränsat tillträde även under kontorstid.

Hus: B, Vejdes plats 6
Plan:
3
Rum:
B3029

Hus: F, Pelarplatsen 7
Plan:
1
Rum:
H116

Hus: F, Pelarplatsen 7
Plan:
1
Rum:
H116

Hus: H, Universitetsplatsen 1
Plan:
0
Rum:
H0206

Hus: J, Slottsallén 23
Plan:
1
Rum:
J1002

Hus: K, Georg Lückligs väg 4
Plan:
2
Rum:
K2025

Hus: K, Georg Lückligs väg 4
Plan:
2
Rum:
K2120

Hus: K, Georg Lückligs väg 8
Plan:
3
Rum:
K3235

Hus: L, Trummenvägen 11
Plan:
2
Rum:
L222B

Hus: M, Lückligs plats 1
Plan:
3
Rum:
M3083

Hus: N, Lückligs plats 3
Plan:
2
Rum:
N 2010

Hus: O, Georg Lückligs väg 19
Plan:
2
Rum:
O 2015, tillgängligt för Polisutbildningen

Hus: P, Georg Lückligs väg 19
Plan:
3
Rum:
P302, illgängligt för Polisutbildningen