Kvinna som ber

Stilla rum

Stilla rummet erbjuder möjlighet till återhämtning, vila, eftertanke eller bön. Det är en plats där du kan finna lugn och ro i en stressad vardag.

Rummet är öppet för alla, oberoende tro eller livsåskådning.

Stilla rummet finns i hus Stella, rum 51043b i Kalmar och hus H, rum 1207A i Växjö. Rummet går inte att boka och är öppet både för studenter och anställda.