Stipendie

Stipendier

Här hittar du stipendier som är sökbara för dig som är student vid Linnéuniversitetet. Vi presenterar även aktuella stipendier från både interna fonder och externa aktörer.

Aktuella stipendier

Arne Anderssons fond, Handelsbanken Torsås

Nu kan du som är uppvuxen i Torsås kommun söka stipendium för dina studier
efter gymnasiet. Senast 30 november 2020 ska din ansökan vara inne.

Mer information och ansökningsformulär hittar du under Aktuellt på
handelsbanken.se/torsås

Stipendiater till Svenska handelskammaren i London

Stipendiatprogrammet pågår mellan juni 2020 och juni 2021, med första ansökningsdatum 1 november och sista ansökningsdatum den 20 januari.

Mer information finns på:
https://www.scc.org.uk/about/scholarships/

https://www.scc.org.uk/about/news-and-insights/apply-for-scholarships-to-the-swedish-chamber-of-commerce-in-london/

Trafiken i Skolan och NTFs uppsatsstipendium

För att väcka intresse för trafikundervisning bland blivande lärare delar Trafiken i skolan och NTF ut ett uppsatsstipendium. De delar ut 5 000 kronor till bästa uppsats på grund- eller avancerad nivå som skrivs inom ramen för grundlärarprogrammet eller ämneslärarprogrammet. Uppsatsen ska behandla trafikundervisning i grundskolan och ska omfatta minst 15 hp. Sista ansökningsdag är den 30 juni 2021. För ytterligare information besök https://trafikeniskolan.ntf.se/tips-och-metoder/uppsatsstipendium/

Ozoneair Uppsatsstipendium

Det svenskt teknikföretaget Ozoneair delar varje termin ut ett uppsatsstipendium på 5000 kr. Uppsatsen ska vara inom området teknik, innovation och entreprenörskap. Sista ansökningsdag för vårterminen är den 30 april och för höstterminen 31 oktober. För mer information besök https://ozoneair.se/stipendium

Raqs uppsatsstipendium

Raqs erbjuder studenter att söka stipendium för att skriva en uppsats om digital marknadsföring, sökmotoroptimering eller sökmotorer generellt. Stipendiet på 5000 kr kan sökas av dig som ska eller håller på att skriva en master- eller kandidatuppsats på ett universitet eller en högskola i Sverige. Sista sökdag på vårterminen är 31 mars och på höstterminen 30 oktober.

Mer information och ansökningsformulär finns på Raqs hemsida: https://raqs.nu/seo-sokmotoroptimering#stipendium

Ebbe Lyths Stipendium

Ebbe Lyths Stipendium är på 30 000 SEK, och är ett stipendium för bästa examensarbete inom området kyl- och värmepumpteknik.
Det delas ut i två kategorier; ett stipendium för bästa examensarbete inom högskola och universitet och ett för bästa examensarbete inom yrkeshögskolan.

Vill du beställa material och villkor för ansökan, skriv snarast till info@kys.se.

Stipendiet ges ut av Kylbranschens samarbetsstiftelse (KYS), som har Svenska Kyl & Värmepumpföreningen,  Svenska Kyltekniska Föreningen och Sveriges Kyl- och Värmepump Importörers Förening som huvudmän.

Lavendla stipendium för examensarbeten

Lavendla utlyser just nu två stipendier för examensarbeten på högskole-/universitetsnivå på vardera 20 000 kr. Det ena stipendiet är inom juridik och digitalisering av juristbranchen och det andra stipendiet är inom hållbarhet och minskad klimatpåverkan. Läs mer och ansök på Lavendlas hemsida senast 31 december 2020: https://lavendla.se/begravningsbyra-vaxjo/#stipendium

Stipendier från STTF

Svenskt trätekniskt forum (STTF) har som uppgift att främja den tekniska, kommersiella och kompetensmässiga utvecklingen inom den svenska trämekaniska industrin. De erbjuder stipendier för praktik och examensarbeten under studietiden. Ansökningar behandlas löpande. För mer information besök: https://www.sttf.info/sv/stipendiefond.htm

Stipendier för utlandsstudier och utlandspraktik

Om du planerar att resa utomlands för att studera eller göra praktik inom Erasmus+ så kan du ansöka om stipendium.

Stipendier för asylsökande

Linnéuniversitetet utlyser stipendier för asylsökande. Det är dock endast asylsökande som befinner sig i Sverige som kan ansöka om detta stipendium.

Tips för att söka stipendier

Det finns flera sätt att hitta det stipendium som passar dig bäst. Här listar vi sidor som kan ge dig mer information och tips om hur du skriver en ansökan.