Stipendie

Stipendier

Här hittar du stipendier som är sökbara för dig som är student vid Linnéuniversitetet. Vi presenterar även aktuella stipendier från både interna fonder och externa aktörer.

Aktuella stipendier

Sök Sparbankstiftelsen Kronans uppsatsstipendium för 2020!

I år firar Sparbanksidén 200 år och det firar Sparbanksstiftelsen Kronan genom att, förut­om de vanliga 900 000 kr, dela ut ytterligare 400 000 kr till framstående examensarbe­ten vid Linnéuniversitetet, Högskolan i Halmstad och Blekinge Tekniska Högskola.

Du kan premieras med 25 000 kr eller 50 000  - och i speciella fall kan det delas ut pris på hela 100 000 kr. I år kommer även speciella jubileumsstipendium att delas ut.

Arbetet ska visa prov på hög kreativitet – ny teknik – praktisk relevans – teknisk nytta – affärspotential – nyföretagande eller stor samhällsnytta inom välfärd, hälsovård och offentlig sektor. Grundläggande kriterier är akademisk nivå samt originalitet i idén eller arbetet. Examensarbetet ska vara på grund- eller avancerad nivå (minst 15 hp) och examinerat höstterminen 2019 eller vårterminen 2020 vid ditt lärosäte.

Kontaktperson:

Ansök senast 15 juni på: https://survey.lnu.se/Survey/25834

Läs mer på Sparbankstiftelsen Kronans webbplats

Sök stipendium för din uppsats inom äldreomsorg

Som student på Linneuniversitetet har du som skriver uppsats inom e-hälsa, välfärdsteknik, hälso- och sjukvård för äldreomsorg, socialt arbete eller ledarskap inom äldreomsorg möjlighet att söka och belönas med 10 000 kronor för din uppsats.

Kalmar kommuns omsorgsnämnd delar ut stipendier till de som lyckas fånga juryns uppmärksamhet i ett relevant ämne, och som med kvalitet levererar sin poäng. Idéerna i uppsatsen ska vara tillämpbara och leda till en möjlig verksamhetsutveckling.

Vinnarna av de tre stipendierna belönas med 10 000 kronor vardera.

Ansökan är öppen mellan 1 juni och 30 september.

Mer information och ansökan finns på:
kalmar.se/omsorgsstipendier

Uppsatsstipendium inom jämställdhet och mångfald

Bankinstitutens arbetsgivareorganisation (BAO) och Finansförbundet har en gemensam jämställdhets- och mångfaldskommitté som arbetar med att följa och främja jämställdhets- och mångfaldsutvecklingen inom bank- och finansbranschen samt sprida kunskap om jämställdhet och mångfald. Som ett led i denna verksamhet delar kommittén årligen ut ett uppsatsstipendium om 20000 kr.

Syftet är att uppmuntra universitets- och högskolestuderande som i sitt uppsatsarbete behandlar frågor om jämställdhet- och/eller mångfald ur ett för branschen intressant perspektiv.

Sista dag för att söka 2020 års stipendium är den 14 augusti 2020. Ansökan och mer information finns på länken http://bao.se/uppsats.
Frågor kan ställas till handläggarna: Johan@bao.se och Kristina.Heyman@finansforbundet.se.

Årets examensarbete inom lean

Lean Forum delar ut stipendium för examensarbeten inom lean. Studenter verksamma vid svenska universitet och högskolor samt svenska medborgare som studerar vid utländskt universitet och som utfört examensarbete inom leanområdet på kandidatnivå eller masters/magisternivå kan söka stipendiet Årets examensarbete. Arbetet ska vara utfört under läsåret 2019/2020 och ansökan ska vara inskickad senast 30 juni 2020. Mer information och ansökningsblankett finns på hemsidan: https://leanforum.se/exjobb/2019-2020/

Stipendiater till Svenska handelskammaren i London

Stipendiatprogrammet pågår mellan juni 2020 och juni 2021, med första ansökningsdatum 1 november och sista ansökningsdatum den 20 januari.

Mer information finns på:
https://www.scc.org.uk/about/scholarships/

https://www.scc.org.uk/about/news-and-insights/apply-for-scholarships-to-the-swedish-chamber-of-commerce-in-london/

Ebbe Lyths Stipendium

Ebbe Lyths Stipendium är på 30 000 SEK, och är ett stipendium för bästa examensarbete inom området kyl- och värmepumpteknik.
Det delas ut i två kategorier; ett stipendium för bästa examensarbete inom högskola och universitet och ett för bästa examensarbete inom yrkeshögskolan.

Vill du beställa material och villkor för ansökan, skriv snarast till info@kys.se.

Stipendiet ges ut av Kylbranschens samarbetsstiftelse (KYS), som har Svenska Kyl & Värmepumpföreningen,  Svenska Kyltekniska Föreningen och Sveriges Kyl- och Värmepump Importörers Förening som huvudmän.

Värme- och Kraftföreningens stipendium 2020

Sedan 2012 delar Värme- och kraftföreningen (VoK) årligen ut stipendium med syfte att uppmuntra examensarbeten och forskning inom de verksamhetsområden som ligger i föreningens intresse. En oberoende priskommitté, utsedd av VoK, väljer upp till två examensarbeten och/eller doktorsavhandlingar som tilldelas ett stipendium på 25 000 SEK vardera.

För att kunna utses för stipendiet måste examensarbetet/doktorsavhandlingen vara offentlig och till nytta för flertalet av föreningens medlemmar- idag eller i framtiden. Stipendiet delas endast ut till av högskolan eller universitet godkända examensarbeten eller avhandlingar, under innevarande eller föregående år.

Examensarbetet/doktorsavhandlingen kan vara av såväl teoretisk som experimentell art. Det finns inga krav på att arbetet primärt ska inrikta sig mot kraft- och värmeteknik, det kan till exempel vara tillämpningar av examensarbetet som är av stort intresse för föreningens medlemmar.

För att kunna ansöka om VoK:s stipendium 2020 ska du ha disputerat alternativt utfört ett examensarbete inom vårt verksamhetsområde under HT 2019 eller VT 2020. Formulär för ansökan om stipendiet hittar du på vår hemsida, www.vok.nu

Ansökan skickas till vårt sekretariat vok@afconsult.com. Ansökan ska vara inne senast 30 september 2020. I samband med ansökan är det även möjligt att uppge intresse för att delta kostnadsfritt i någon av föreningens konferenser.
Stipendiaten förbinder sig att presentera sitt arbete under VoK:s konferens Panndagarna i april 2021.

Lavendla stipendium för examensarbeten

Lavendla utlyser just nu två stipendier för examensarbeten på högskole-/universitetsnivå på vardera 20 000 kr. Det ena stipendiet är inom juridik och digitalisering av juristbranchen och det andra stipendiet är inom hållbarhet och minskad klimatpåverkan. Läs mer och ansök på Lavendlas hemsida: https://lavendla.se/begravningsbyra-vaxjo/#stipendium

Stipendier från STTF

Svenskt trätekniskt forum (STTF) har som uppgift att främja den tekniska, kommersiella och kompetensmässiga utvecklingen inom den svenska trämekaniska industrin. De erbjuder stipendier för praktik och examensarbeten under studietiden. Ansökningar behandlas löpande. För mer information besök: https://www.sttf.info/sv/stipendiefond.htm

Stipendier för utlandsstudier och utlandspraktik

Om du planerar att resa utomlands för att studera eller göra praktik inom Erasmus+ så kan du ansöka om stipendium.

Stipendier för asylsökande

Linnéuniversitetet utlyser stipendier för asylsökande. Det är dock endast asylsökande som befinner sig i Sverige som kan ansöka om detta stipendium.

Tips för att söka stipendier

Det finns flera sätt att hitta det stipendium som passar dig bäst. Här listar vi sidor som kan ge dig mer information och tips om hur du skriver en ansökan.