Stipendie

Stipendier

Här hittar du stipendier som är sökbara för dig som är student vid Linnéuniversitetet. Vi presenterar även aktuella stipendier både från interna fonder och externa aktörer.

Aktuella stipendier

Kungl och Hvitfeldtska stiftelsens stipendier för studerande från Göteborg för läsåret 2019/2020

Styrelsen för Kungl och Hvitfeldtska stiftelsen delar årligen ut stipendier till studerande, som

  • har slutbetyg från gymnasium i förutvarande Göteborgs och Bohus län
  • är född i Göteborgs stift eller var folkbokförd där när han eller hon började i gymnasium inom stiftet
  • är mindre bemedlad
  • inger goda förhoppningar om framgång i vetenskapliga studier.           

Du måste minst ha klarat av minst 60 högskolepoäng av grundutbildningen och ha för avsikt att examineras vid statligt universitet/högskola i Sverige, Handelshögskolan i Stockholm eller Chalmers Tekniska Högskola. Alla poäng medräknas oavsett vilka byten av kurser och linjer som skett.

Stipendium kan endast erhållas en gång.

Stipendierna delas ut av Stiftelsens styrelse efter förslag från berörda universitet och högskolor eller den organisation dessa bestämmer. För läsåret 2019/2020 bedöms totalt lägst 120 stipendier att delas ut. Stipendiet är på 10 000 kr och delas ut under höstterminen.

Ansökan om stipendium skall ske på särskild blankett, som kan hämtas hem från stiftelsens hemsida www.hvitfeldtskastiftelsen.se. Skicka sedan din ansökan till linda.leonhardt@lnu.se senast 2019-10-09.

 

 

Sparbankstiftelsen Kronans uppsatsstipendium 2019

Förra året belönades 14 examensarbeten vid Linnéuniversitetet med sammanlagt 450 000 kr. Har du ett intressant examensarbete/uppsats har du goda möjligheter att bli Kronanstipendiat.

Du som är student kan premieras med 50 000 eller 25 000 kr. I speciella fall kan det delas ut ett pris på 100 000 kr.

Uppsatsen/Examensarbetet ska vara på grund eller avancerad nivå minst 15 hp och examinerat höstterminen 2018 eller vårterminen 2019 (senast den 15 juni) vid Linnéuniversitetet.

Grundläggande kriterier är god akademisk nivå samt originalitet i idén eller arbetet om ska visa prov på hög kreativitet – ny teknik – praktisk relevans – affärspotential, nyföretagande och/eller stor samhällsnytta inom välfärd, hälsovård och offentlig sektor.  Ett Handledarintyg som beskriver studentens arbetsinsats och examensarbetet kan skickas med i ansökan.

Linnéuniversitetets Stipendiekommitté med representation från samtliga fakulteter, bedömer ansökningarna innan Sparbanksstiftelsen Kronans jury fattar beslut om Kronansstipendiater 2019. 
Vid Stipendiehögtiden den 8 november delas priset ut i på Linnéuniversitetet, Hörsalen, Hus Magna, Kalmar.

Ansök senast 15 juni 2019 på http://sparbanksstiftelsenkronan.se/ansökanstipendium

Kontakt vid Linnéuniversitetet är Studerandeavdelningen. Frågor kan skickas till
kronanstipendiumlnu@lnu.se

Stipendier för utlandsstudier och utlandspraktik

Om du planerar att resa utomlands för att studera eller göra praktik inom Erasmus+ så kan du ansöka om stipendium.

Stipendier för asylsökande

Linnéuniversitetet utlyser stipendier för asylsökande. Det är dock endast asylsökande som befinner sig i Sverige som kan ansöka om detta stipendium.

Tips för att söka stipendier

Det finns flera sätt att hitta det stipendium som passar dig bäst. Här listar vi sidor som kan ge dig mer information och tips om hur du skriver en ansökan.