Stipendie

Stipendier

Här hittar du stipendier som är sökbara för dig som är student vid Linnéuniversitetet. Vi presenterar även aktuella stipendier från både interna fonder och externa aktörer.

Aktuella stipendier

Stipendium från Irene och Bo Adolfssons stiftelse 

Irene och Bo Adolfssons Stiftelse utlyser stipendier på 50 000 kr till studenter vid Linnéuniverstetet som är födda i Kalmar län. Avsikten är att dela ut stipendier till begåvade, lovande och behövande studerande vid Linnéuniversitetet. För att vara behörig att söka stipendiet ska den sökande uppfylla följande ansökningskriterier:
 • Vara född i Kalmar län (födelsebevis från Skatteverket ska bifogas) 
 • Fylla max 26 år under ansökningsåret 
 • Vara registrerad student vid Linnéuniversitetet 
 • Ha läst minst tre terminer på kurs eller program vid Linnéuniversitet 
 • Ideellt engagemang vid sidan av studierna är meriterande 
 • Extrajobb vid sidan av studierna är meriterande
Ansökan görs via epost till registrator@lnu.se senast XX 2024. Ansökan öppnar inom kort.
Märk epostet ”Irene och Bo Adolfssons stiftelse”. Följande dokumentation ska bifogas ansökan:
 • Födelsebevis från Skatteverket 
 • Utdrag från Ladok 
 • Motivationsbrev och kort personlig presentation (max 550 ord) 
 • Eventuellt arbetsgivarintyg 
 • Eventuellt intyg som styrker ideellt engagemang
 • Kontaktuppgifter: adress, e-post, telefon 

Läs mer om Iréne och Bo Adolfssons stipendium.

För frågor kontakta stipendier@lnu.se 
Stipendieutdelning sker vid Linnéuniversitetets Stipendiehögtid den 8 november 2024.

Sparbankstiftelsens Kronans stipendier 2024

Varje år delar Sparbanksstiftelsen Kronan ut ett antal stipendier till framstående examensarbeten vid Linnéuniversitetet, Högskolan i Halmstad och Blekinge Tekniska högskola. 

I år delas totalt 14 stipendier ut till framstående examensarbe­ten vid Linnéuniversitetet. Ditt arbete kan premieras med 25 000 kronor eller 50 000 kronor.

För mer information och ansökan.

Sista dag för ansökan är 11 augusti.

Stipendieutdelning sker vid Linnéuniversitetets Stipendiehögtid i Kalmar den 8 november 2024.

Tomas Carlzons stipendiefond.

Med Thomas Carlzons stipendiefond vill Linnéuniversitetet årligen under åren 2023 – 2025 uppmärksamma framgångsrika studenter på programmet Innovation through business, engineering and design. Stipendiesumman är 15 000 kr / år och tilldelas en stipendiat per år.

Studenter på Innovationsmastern termin 2 är behöriga att söka – samtliga tre inriktningar.

Läs mer och ansök. 

Raqs uppsatsstipendium

Raqs erbjuder studenter att söka SEO-stipendium för att skriva en uppsats om digital marknadsföring, sökmotoroptimering eller sökmotorer generellt. Stipendiet på 5000 kr kan sökas av dig som ska eller håller på att skriva en master- eller kandidatuppsats på ett universitet eller en högskola i Sverige. Sista sökdag på vårterminen är 31 mars och på höstterminen 30 oktober.

Raqs SEO-stipendium - mer information och ansökningsformulär

Ozoneair Uppsatsstipendium

Det svenskt teknikföretaget Ozoneair delar varje termin ut ett uppsatsstipendium på 5000 kr. Uppsatsen ska vara inom området teknik, innovation och entreprenörskap. Sista ansökningsdag för vårterminen är den 30 april och för höstterminen 31 oktober.

Ozoneair stipendium - mer informaton och ansökningsformulär

Ebbe Lyths Stipendium

Ebbe Lyths Stipendium är på 30 000 SEK, och är ett stipendium för bästa examensarbete inom området kyl- och värmepumpteknik.
Det delas ut i två kategorier; ett stipendium för bästa examensarbete inom högskola och universitet och ett för bästa examensarbete inom yrkeshögskolan.

Vill du beställa material och villkor för ansökan, skriv snarast till info@kys.se.

Stipendiet ges ut av Kylbranschens samarbetsstiftelse (KYS), som har Svenska Kyl & Värmepumpföreningen,  Svenska Kyltekniska Föreningen och Sveriges Kyl- och Värmepump Importörers Förening som huvudmän.

Stipendier från STTF

Svenskt trätekniskt forum (STTF) har som uppgift att främja den tekniska, kommersiella och kompetensmässiga utvecklingen inom den svenska trämekaniska industrin. De erbjuder stipendier för praktik och examensarbeten under studietiden. Ansökningar behandlas löpande. 

STTF stipendium - mer information och ansökningsformulär

Mystep stipendium

Mystep är en jämförelsesajt inom privatlån, bolån och företagslån. Två gånger per år delar Mystep ut ett stipendium värt 5000 kr till den C- eller D-uppsats, inom ekonomi, som har den bästa uppsatsidén. Använd pengarna för att finansiera litteratur, resor, intervjuer m.m. som kan bidra till en högre kvalitet på uppsatsen. Sista ansökningsdag för vårterminen är 30 april. Sista ansökningsdag för höstterminen är 31 oktober.

Mystep stipendium - mer information och ansökningsformulär.

 

Ekonomival.se stipendium

Ekonomival.se är en kunskaps- och jämförelseportal för lån och sparande.

Varje termin delar Ekonomival ut ett stipendium på 5 000 kr till en student som genomför utlandsstudier eller vars uppsats på C- eller D-nivå bidrar till att öka allmänhetens medvetenhet och kunskaper inom privatekonomi.

Stipendiet kommer att tilldelas den student vars uppsatsidé/utlandsstudier bedöms bäst uppfylla dessa kriterier av den utvalda juryn.

Sista ansökningsdag för höstterminen är 31 oktober 2023 och för vårterminen 30 april 2024.

Läs mer om krav för ansökan samt hur du ansöker på Ekonomival.se

Samblas stipendium för utlandsstudier

Sambla Group AB delar ut ett stipendium på 10 000 kronor till dig som är student vid svenskt universitet eller högskola och redan har, eller kommer studera utomlands. Deras övertygelse är att utlandsstudier är en mycket viktig del av att ta examen idag. Därför vill Sambla Group AB med detta stipendium ytterligare motivera studenter att genomföra studier utomlands. Ansökan stänger i Juni/December (ett stipendium per termin).

Läs mer om stipendiet samt hur du ansöker på Samblas hemsida

Försäkrat.se stipendium

Skriver du en uppsats inom försäkringar eller ekonomi? Försäkrat.se är en av Sveriges största jämförelsesidor för försäkringar.  Skriver du en uppsats inom försäkringar/ekonomi kan du ansöka om ett stipendium med ett värde av 5000 kr. Stipendiet delas ut till den med bäst uppsatsidé. Uppsatsen ska helst handlar om försäkringar, men alla uppsatser som berör ekonomi är välkomna att ansöka.

Ansökningsperiod för vårterminen 2024: 2024-01-01 till 2023-04-30

Ansökningsperioden för höstterminen 2023: 2023-09-01 till 2023-10-31

Läs mer om stipendiet samt hur du ansöker på Försäkrat.se.

Kreditkolls Fintech-stipendium

Kreditkoll har ett stipendium som tilldelas studenter som är antingen utlandsstuderande eller skriver en uppsats om ämnet Fintech. Kreditkoll delar ut stipendiet 2 ggr varje år, á 5000 kr, VT och HT.

Stipendiet kan sökas av dig som är är aktivt studerande på heltid och har studier som omfattar något av följande två alternativ:

 • Utlandsstudier.
 • C-, D-uppsats eller motsvarande på någon högskola eller universitet, i Sverige eller genom utlandsstudier. Din uppsats berör fintech - någon aspekt av produkt/tjänst med teknologisk innovation som används eller kan användas där kärnverksamheten i huvudsak handlar om finansiering. Det kan handla om teknik, säkerhet, juridik, ekonomi etcetera. Ett grundläggande syfte med uppsatsen bör vara att vidare arbete kan leda till effektivare och billigare tjänster som är tillgängliga för fler människor.

Sista ansökningsdag är för vårterminen 2024 är den 30 april.

Läs mer om hur stipendiet samt hur du ansöker på Kreditkolls hemsida.

Omsorgsnämnden i Kalmar kommun utlyser stipendium

Som student på Linnéuniversitetet har du som skriver uppsats inom e-hälsa, välfärdsteknik, hälso- och sjukvård för äldreomsorg, socialt arbete eller ledarskap inom äldreomsorg möjlighet att söka och belönas med 10 000 kronor för din uppsats.

Kriterier för dig som ska ansöka om stipendium:
Omsorgsnämndens stipendier delas ut till de som lyckas fånga juryns uppmärksamhet i ett relevant ämne, och som med kvalitet levererar sin poäng. Idéerna i uppsatsen ska vara tillämpbara och leda till en möjlig verksamhetsutveckling.
Ansökan är öppen till 30 april.

Läs mer om stipendiet samt hur du ansöker på Kalmar kommuns hemsida.

Enkla Medias stipendium inom ekonomi

Enkla Media utlyser ett stipendium på 5000 kronor som riktar sig till studenter i Sverige som ska skriva kandidat eller masteruppsats inom ekonomi, om exempelvis: privatekonomi, företagsekonomi, skuldsättning, digitala betalningslösningar, fintech eller finansmarknaden. Samt för dig som planerar att studera ekonomi utomlands. Sista ansökningsdagar är:

VT2024: ansök senast 2024-04-30
HT2024: ansök senast 2024-10-31

Få mer information om stipendiet samt hur du ansöker på Kreditkortlistans hemsida

Loanbuddystipeniet

Loanbuddystipendiet är ett stipendium på 5 000 kronor som du som student som skriver en uppsats inom ekonomi, pedagogik eller juridik kan ansöka om. Stipendiet delas ut till en student som påvisat ett gediget intresse för ekonomi, pedagogik eller juridik och visat exceptionell förståelse inom ämnet genom sin uppsats. Syftet med stipendiet är att främja engagemang och kunskapsfördjupning bland studenter. Sista ansökningsdag är den 15 maj 2024.

Läs mer om stipendiet samt hur du ansöker på Loanbuddys hemsida.

Qreds uppsatsstipendium

Qred, som nyligen blev en av Europas nyaste banker, erbjuder enkel och flexibel finansiering för småföretag. Qreds uppsatsstipendium på 10.000 kronor delas ut till en uppsats som skrivs för att belysa och lyfta frågor kring entreprenörskap och att driva småföretag. Stipendiet kan sökas av samtliga studenter, oavsett utbildningsprogram och är avsett att främja kunskap och nytänkande för de entreprenöriella branscher som Qred verkar inom.

Stipendiet tilldelas individerna bakom en forskningsfråga som sticker ut från mängden, som ämnar belysa frågor som det ännu inte har forskats kring samt som valt ett intressant tillvägagångssätt. Sista ansökningsdag är 31 maj 2024

Läs mer om stipediet samt hur du ansöker på Qreds hemsida.

Efva Attling Stockholm - ”Sic Itur Ad Astra”-stipendiet för utbytesstudier

Efva Attling Stockholm tilldelar en gång om året ”Sic Itur Ad Astra”-stipendiet på 10.000 kronor för internationella studier till en student vid högskola, universitet eller yrkeshögskola i Skandinavien. Syftet med stipendiet är att stödja studenter som vill följa sina studiedrömmar genom internationella utbytesprogram. 

För att ha chansen att bli tilldelad stipendiet, vänligen mejla in nedan information till scholarship@efvaattling.com senast den 2 juni 2024.

• Ett personligt brev på svenska eller engelska som förklarar hur pengarna ska användas.
• Ett studieintyg från nuvarande lärosäte.
• Ett studieintyg från lärosäte utomlands.
• Ett personbevis*.
*Vid ansökan godkänner du att ditt namn och utbildning publiceras om du tilldelas stipendiet.

Läs mer om stipendiet och villkor för att ansöka på Efva Attling Stockholms hemsida.

Medisera stipendiet 2024

Människors stress och ohälsa anses idag vara ett samhällsproblem som behöver adresseras. Det finns en direkt koppling till fysisk inaktivitet, bristande kosthållning och livsstil. Vi är intresserade av att undersöka såväl fysiska, psykologiska som sociala faktorer.

Medisera utlyser därför ett stipendium på 5000 kr under 2024 som avser fortbildning, utvecklingsarbete eller forskning inom hälsa som syftar till att motverka denna utveckling. Stipendiet kan sökas för:

 • Vetenskaplig och/eller klinisk fortbildning/utbildning
 • Kostnader i samband utvecklingsarbete
 • Kostnader i samband med forskning


Medisera stipendium är exklusivt för dig med koppling till Linnéuniversitetet. Det är enkelt att ansöka och sista ansökningsdag är den 30 juni 2024.

Få mer information om stipediet samt hur du ansöker via Mediseras hemsida.

Fastighetsägarna GFR:s stipendiefond

Under 2024 delar Fastighetsägarna GFR ut ett stipendium på 30 000 kronor till en kandidat- eller magisteruppsats. Uppsatsen ska ha ett tema med tydlig anknytning till fastighetsbranschens verksamhet och vara skriven under perioden 1 januari till 31 juli 2024. Den ska dessutom vara publicerad på ett lärosäte inom Fastighetsägarna GFR:s geografiska område, där Linnéuniversitetet ingår.

Tänkbara uppsatsämnen skulle exempelvis kunna vara hyresregleringens effekter, en analys av plan- och bygglagen eller en utvärdering av trygghetsskapande åtgärder i bostadsområden. Detta är dock bara uppslag. Med tanke på bredden i fastighetsbranschens verksamhet är det i praktiken enbart fantasin som sätter gränser. Sista ansökningsdag är 31 juli 2024.

Läs mer om stipendiet och hur du ansöker på Fastighetsägarnas hemsida.

Min Doktors stipendium inom digital vård

Min Doktor erbjuder ett stipendium på 10 000 kronor till vinnaren av deras årliga uppsatstävling.

Stipendiet kan sökas av dig som har skrivit en uppsats på kandidat-, magister- eller masternivå vid ett svenskt universitet eller högskola under det gångna läsåret. Uppsatsen ska handla om digital vård, men ämnet kan angripas från flera håll, exempelvis från ett patient- eller behandlarperspektiv, alternativt utifrån kommunikations-, samhälls- eller produktutvecklingsperspektiv. Sista ansökningsdag för uppsatser gjorda under läsåret 2023/2024 är den 15 september 2024.

Läs mer om stipendiet samt hur du ansöker på Min Doktors hemsida.

Compricers Ekonomistipendium

Compricers Ekonomistipendium på 20 000 kronor delas varje år ut till den bästa uppsatsen inom privatekonomi och kan sökas av dig som skrivit en C- eller D-uppsats vid en högskola eller ett universitet i Sverige under 2022. Uppsatsen kan handla om något av de områden Compricer är verksamma inom såsom bolån, privatlån, bilförsäkring, hemförsäkring eller el men även författare till uppsatser som berör andra ämnesområden inom privatekonomi är välkomna att ansöka. Ansökningsperioden pågår till och med 30 september 2024.

Läs mer om stidpendiet och ansök via Compricers hemsida.

SEPAF stipendium för patentrelaterade uppsatser

SEPAF (Sveriges Patentbyråers Förening) är engagerade i att stödja och främja forskning och kunskap inom området immateriella rättigheter. Stipendiet är avsett för studenter som är nyfikna på patentskyddets roll att lösa vår tids utmaningar och som vill utforska ämnet genom en uppsats. Stipendiet på 20.000 kronor är öppet för studenter vid svenska universitet och högskolor, oavsett inriktning eller studienivå. Vi uppmuntrar alla studenter med intresse för patent och immateriella rättigheter att ansöka. Sista ansökningsdag 1 oktober 2024.

Läs mer om stipendiet samt hur du ansöker För dig som student - Sepaf.

Haypps uppsatsstipendium

Haypps uppsatsstipendium för dig som skriver uppsats på kandidat-, magister- eller mastersnivå vid en högskola eller universitet och som bidragit med kunskap inom e-handel, skadereduktion eller anknytande ämnen. Stipendiet, till ett värde av 25 000 kronor, delas ut två gånger per år till den uppsats som juryn bedömer vara bäst. Stipendiet kan sökas året om och delas ut den 1:a juni och 1:a december varje år. Ansökningar som kommit in mellan 1:a november och 30:e april bedöms för utdelningen i juni, ansökningar som inkommer mellan 1:a maj och 30:e oktober för utdelningen i december.

Läs mer om stipendiet samt hur du ansöker på Haypps hemsida

Advisas stipendium för unga studenter

Advisa grundades 2011 och vi vill göra det enkelt för alla att förbättra sin privatekonomi. Genom en enkel och trygg process kan Advisa erbjuda privatpersoner att jämföra lån för att samla lån till bästa villkor.

I tider där allt fler unga oroar sig över sin privatekonomi vill Advisa ge en push till de som väljer att investera i sin framtid. Därför delar Advisa ut ett stipendium på 10 000 kronor till en ung student som kan dela med sig av ett smart spartips som gör studentlivet enklare!

Kriterier:
• Under 26 år gammal
• Studerar heltid på svensk högskola eller universitet
• Folkbokförd i Sverige.

Så görs ansökan:
• Fyll i formuläret på vår sajt
• Ange fullständigt namn, ålder och lärosäte
• Inkludera ditt bästa spartips – det kan vara stort eller smått!

Ansök senast 1 december 2024.

Läs mer om stipendiet samt hitta ansökningsformulär på Advisas hemsida.

Likvidums uppsatsstipendium samt stipendium för utlandsstudier

Likvidum är en aktör på den svenska finansmarknaden. Deras verksamhet bygger på att hjälpa kunder att jämföra lån och långivare, så att de kan hitta det bästa alternativet utifrån sina förutsättningar.

Likvidum brinner för att öka kunskapen om lån, finans och privatekonomi i allmänhet. Med deras uppsatsstipendium vill de belöna studenter som med sin uppsats bidrar med nya kunskaper, infallsvinklar och insikter inom deras ämnesområde. Prissumman är 5 000 kr och stipendiet delas ut en gång per år och är helt skattefri. 

Likvidum delar även ut 5 000 kronor till utlandsstudier, alla studenter är inkluderade. 

Sista ansökningsdag för båda stipendierna är 15 december, 2024.

Läs mer om de både stipendierna samt hur du ansöker på Likvidums hemsida

Kryptobulls uppsatsstipendium

Kryptobull utlyser ett stipendium på 7000 kronor till dig som ska skriva kanditat- eller masteruppsats inom kryptovalutor eller blockkedjeteknik. Målet är att stödja akademiska studier som bidrar till en djupare förståelse för kryptovalutor, blockkedjeteknik och de utmaningar som finns inom detta snabbt växande område. För att vara behörig till att ansöka måste du vara:

 • Du är student vid ett universitet eller högskola i Sverige.
 • Du arbetar med en kandidat- eller masteruppsats (C eller D) inom ett ämne relaterat till bitcoins kurs, kryptovalutor eller blockkedjeteknik.

Sista dagen att ansöka om stipendiet är den 31 december 2024.

Läs mer om stipendiet samt hur du ansöker på Kryptbulls hemsida.

Stipendier för utlandsstudier och utlandspraktik

Om du planerar att resa utomlands för att studera eller göra praktik inom Erasmus+ så kan du ansöka om stipendium.

Tips för att söka stipendier

Det finns flera sätt att hitta det stipendium som passar dig bäst. Här listar vi sidor som kan ge dig mer information och tips om hur du skriver en ansökan.