Stipendier

Här hittar du stipendier som är sökbara för dig som är student vid Linnéuniversitetet. Vi presenterar även aktuella stipendier både från interna fonder och externa aktörer.

Aktuella stipendier

Sparbankstiftelsen Kronans uppsatsstipendium 2019

Förra året belönades 14 examensarbeten vid Linnéuniversitetet med sammanlagt 450 000 kr. Har du ett intressant examensarbete/uppsats har du goda möjligheter att bli kronanstipendiat.

Du som är student kan premieras med 50 000 eller 25 000 kr. I speciella fall kan det delas ut ett pris på 100 000 kr.

Examensarbetet ska vara på grund eller avancerad nivå (minst 15 hp) och examinerat höstterminen 2018 eller vårterminen 2019 vid Linnéuniversitetet.

Uppsatsen/examensarbetet ska visa prov på hög kreativitet – ny teknik – praktisk relevans – affärspotential, nyföretagande och/eller stor samhällsnytta inom välfärd, hälsovård och offentlig sektor.

Grundläggande kriterier är akademisk nivå samt originalitet i idén eller arbetet. 

Läs mer och ansök senast 15 juni 2019 på http://sparbanksstiftelsenkronan.se/ansökanstipendium

Kontaktperson vid Linnéuniversitetet är Ida Söderlund, kronanstipendiumlnu@lnu.se

Stipendier för utlandsstudier och utlandspraktik

Om du planerar att resa utomlands för att studera eller göra praktik inom Erasmus+ så kan du ansöka om stipendium.

Stipendier för asylsökande

Linnéuniversitetet utlyser stipendier för asylsökande. Det är dock endast asylsökande som befinner sig i Sverige som kan ansöka om detta stipendium.

Tips för att söka stipendier

Det finns flera sätt att hitta det stipendium som passar dig bäst. Här listar vi sidor som kan ge dig mer information och tips om hur du skriver en ansökan.