Stipendie

Stipendier

Här hittar du stipendier som är sökbara för dig som är student vid Linnéuniversitetet. Vi presenterar även aktuella stipendier från både interna fonder och externa aktörer.

Aktuella stipendier

Stipendium från Irene och Bo Adolfssons stiftelse 

Irene och Bo Adolfssons Stiftelse utlyser stipendier på 50 000 kr till studenter vid Linnéuniverstetet som är födda i Kalmar län. Avsikten är att dela ut stipendier till begåvade, lovande och behövande studerande vid Linnéuniversitetet. För att vara behörig att söka stipendiet ska den sökande uppfylla följande ansökningskriterier:
 • Vara född i Kalmar län (födelsebevis från Skatteverket ska bifogas) 
 • Fylla max 26 år under ansökningsåret 
 • Vara registrerad student vid Linnéuniversitetet 
 • Ha läst minst tre terminer på kurs eller program vid Linnéuniversitet 
 • Ideellt engagemang vid sidan av studierna är meriterande 
 • Extrajobb vid sidan av studierna är meriterande
Ansökan görs via epost till registrator@lnu.se senast den 15 oktober 2023. Märk epostet ”Irene och Bo Adolfssons stiftelse”. Följande dokumentation ska bifogas ansökan:
 • Födelsebevis från Skatteverket 
 • Utdrag från Ladok 
 • Motivationsbrev och kort personlig presentation (max 550 ord) 
 • Eventuellt arbetsgivarintyg 
 • Eventuellt intyg som styrker ideellt engagemang
 • Kontaktuppgifter: adress, e-post, telefon 

Läs mer om Iréne och Bo Adolfssons stipendium.

För frågor kontakta stipendier@lnu.se 
Stipendieutdelning sker vid Linnéuniversitetets Stipendiehögtid den 8 december 2023.

Sparbankstiftelsens Kronans stipendier 2023

Varje år delar Sparbanksstiftelsen Kronan ut ett antal stipendier till framstående examensarbeten vid Linnéuniversitetet, Högskolan i Halmstad och Blekinge Tekniska högskola. 

I år delas totalt 14 stipendier ut till framstående examensarbe­ten vid Linnéuniversitetet. Ditt arbete kan premieras med 25 000 kronor eller 50 000 kronor.

Sista ansökningsdag är 15 juni. Läs mer om stipendiet och ansök här.

Stipendieutdelning sker vid Linnéuniversitetets Stipendiehögtid den 8 december 2023.

Tomas Carlzons stipendiefond.

Med Thomas Carlzons stipendiefond vill Linnéuniversitetet årligen under åren 2023 – 2025 uppmärksamma framgångsrika studenter på programmet Innovation through business, engineering and design. Stipendiesumman är 15 000 kr / år och tilldelas en stipendiat per år.

Studenter på Innovationsmastern termin 2 är behöriga att söka – samtliga tre inriktningar.

Läs mer och ansök. 

Raqs uppsatsstipendium

Raqs erbjuder studenter att söka SEO-stipendium för att skriva en uppsats om digital marknadsföring, sökmotoroptimering eller sökmotorer generellt. Stipendiet på 5000 kr kan sökas av dig som ska eller håller på att skriva en master- eller kandidatuppsats på ett universitet eller en högskola i Sverige. Sista sökdag på vårterminen är 31 mars och på höstterminen 30 oktober.

Raqs SEO-stipendium - mer information och ansökningsformulär

Ozoneair Uppsatsstipendium

Det svenskt teknikföretaget Ozoneair delar varje termin ut ett uppsatsstipendium på 5000 kr. Uppsatsen ska vara inom området teknik, innovation och entreprenörskap. Sista ansökningsdag för vårterminen är den 30 april och för höstterminen 31 oktober.

Ozoneair stipendium - mer informaton och ansökningsformulär

Ebbe Lyths Stipendium

Ebbe Lyths Stipendium är på 30 000 SEK, och är ett stipendium för bästa examensarbete inom området kyl- och värmepumpteknik.
Det delas ut i två kategorier; ett stipendium för bästa examensarbete inom högskola och universitet och ett för bästa examensarbete inom yrkeshögskolan.

Vill du beställa material och villkor för ansökan, skriv snarast till info@kys.se.

Stipendiet ges ut av Kylbranschens samarbetsstiftelse (KYS), som har Svenska Kyl & Värmepumpföreningen,  Svenska Kyltekniska Föreningen och Sveriges Kyl- och Värmepump Importörers Förening som huvudmän.

Stipendier från STTF

Svenskt trätekniskt forum (STTF) har som uppgift att främja den tekniska, kommersiella och kompetensmässiga utvecklingen inom den svenska trämekaniska industrin. De erbjuder stipendier för praktik och examensarbeten under studietiden. Ansökningar behandlas löpande. 

STTF stipendium - mer information och ansökningsformulär

Mystep stipendium

Mystep är en jämförelsesajt inom privatlån, bolån och företagslån. Två gånger per år delar Mystep ut ett stipendium värt 5000 kr till den C- eller D-uppsats, inom ekonomi, som har den bästa uppsatsidén. Använd pengarna för att finansiera litteratur, resor, intervjuer m.m. som kan bidra till en högre kvalitet på uppsatsen. Sista ansökningsdag för vårterminen är 30 april. Sista ansökningsdag för höstterminen är 31 oktober.

Mystep stipendium - mer information och ansökningsformulär.

 

Försäkrat.se stipendium

Skriver du en uppsats inom försäkringar eller ekonomi? Försäkrat.se är en av Sveriges största jämförelsesidor för försäkringar.  Skriver du en uppsats inom försäkringar/ekonomi kan du ansöka om ett stipendium med ett värde av 5000 kr. Stipendiet delas ut till den med bäst uppsatsidé. Uppsatsen ska helst handlar om försäkringar, men alla uppsatser som berör ekonomi är välkomna att ansöka.

Ansökningsperiod för vårterminen 2023: 2023-03-01 till 2023-04-30

Ansökningsperioden för höstterminen 2024: 2023-09-01 till 2021-10-31

Läs mer om stipendiet samt hur du ansöker på Försäkrat.se.

Ekonomival.se stipendium

Ekonomival.se är en kunskaps- och jämförelseportal för lån och sparande.

Varje termin delar Ekonomival ut ett stipendium på 5 000 kr till en student som genomför utlandsstudier eller vars uppsats på C- eller D-nivå bidrar till att öka allmänhetens medvetenhet och kunskaper inom privatekonomi.

Stipendiet kommer att tilldelas den student vars uppsatsidé/utlandsstudier bedöms bäst uppfylla dessa kriterier av den utvalda juryn.

Sista ansökningsdag för höstterminen är 31 oktober 2023 och för vårterminen 30 april 2024.

Läs mer om krav för ansökan samt hur du ansöker på Ekonomival.se

Payup Stipendium

Två gånger per år delar Payup ut ett stipendium, motsvarande ett värde av 5000 kr, till studenter som skrivit C- eller D-uppsatser inom ekonomi vid svenska lärosäten.

För att ansöka om Payup-stipendiet, behöver följande krav uppfyllas:

 • Uppsatsen måste vara en kandidat- eller magisteruppsats (C-/D-uppsats) inom ekonomi vid ett svenskt universitet eller högskola.
 • Identitet och lärosäte måste kunna bevisas i ansökan.
 • Alla författare måste vara aktivt studerande och folkbokförda i Sverige

Sista ansökningsdag är den 31 oktober 2023.

Läs mer om stipendiet samt hur du ansöker på Payups hemsida

Dagens Teknik stipendium

Varje år delar tidningen Dagens Teknik ut ett stipendium för enastående akademiskt arbete inom digital nyhetskommunikation, för att uppmuntra och belöna bidrag som bidrar till fortsatt innovation och utveckling inom deras ämnesområde.

Stipendiet på 10 000 kronor kan sökas av dig som har skrivit en C- eller D-uppsats vid ett svenskt universitet eller högskola under det senaste läsåret. Stipendiet tilldelas den bästa uppsatsen inom ämnet digital nyhetskommunikation. Uppsatsens innehåll kan, men behöver inte, fokusera på något av de områden vi rapporterar om, dvs digitalisering, nyhetskommunikation, tech-innovationer, tekniska lösningar.

Sista ansökningsdag för uppsatser skrivna under läsåret 2021/2022 är den 30 november 2023.

Läs mer om stipendiet sat hur du ansöker på Dagens Tekniks hemsida

Samblas stipendium för utlandsstudier

Sambla Group AB delar ut ett stipendium på 10 000 kronor till dig som är student vid svenskt universitet eller högskola och redan har, eller kommer studera utomlands. Deras övertygelse är att utlandsstudier är en mycket viktig del av att ta examen idag. Därför vill Sambla Group AB med detta stipendium ytterligare motivera studenter att genomföra studier utomlands. Sista dagen att ansöka är 1 december 2023.

Läs mer om stipendiet samt hur du ansöker på Samblas hemsida

The Climate Coworking Scholarship - yta.se

yta.se utlyser ett stipendium på 10.000 kronor till lovande projekt och forskning inom fastighetshållbarhet. Stipendiet syftar till att främja och katalysera arbetet mot en mer hållbar fastighetsbransch, mot bakgrund av den miljöpåverkan som branschen står för. Alla som studerar på eftergymnasial nivå kan söka stipendiet, men det riktar sig i första hand mot dig som studerar miljövetenskap, bygg eller fastighetsekonomi. Sista dagen att ansöka är 15 december 2023.

Läs mer om om stipendiet samt hur du ansöker på yta.se.

Agneta och Gunnar Nilssons stipendium för studier av interkulturella relationer

SWEA International, Inc. har glädjen att för 24:e gången utlysa stipendiet Agneta och Gunnar Nilssons stipendium för studier av interkulturella relationer. Stipendiet är på ca. 10.000 USD och vänder sig till sökanden som har avslutat sina grundstudier om minst tre år vid universitet eller högskola i Sverige. Den som söker, skall ha etablerat en direkt kontakt för sina interkulturella studier med institution eller universitet i utlandet. Sista ansökningsdag är 15 januari 2024

Mer information om stipendiet och hur du ansöker hittar du på SWEA:s hemsida

Stipendium från Smålands Gille i Stockholm

Smålands Gille utlyser ett stipendium på 30 000 kr till ett examensarbete eller motsvarande som behandlar ämnen med anknytning till Småland eller Öland. Det kan t.ex. gälla historia, kultur, natur, näringsliv eller offentlig förvaltning. Examensarbetet ska vara godkänt under VT22 eller HT22. Sista ansökningsdag är 24 januari 2024.

Mer information om hur du ansöker finner du här.

 

Lånenstipendiet

Stipendium till ekonomi- och finansstudenter VT 2024.

Lånenstipendiet är ett stipendium på 5000 kronor som delas ut av lånen.se till en student som med sin uppsats på C- eller D-nivå, bidrar till ökad kunskap bland befolkningen inom ämnet privatekonomi. 

Syftet med stipendiet är att främja den allmänna kunskapen inom ekonomi och belöna arbetet som ligger bakom. 

Ansökningsperioden pågår fram till 29:e februari 2024 och vinnaren annonseras på vår lånen.se i slutet av mars 2024.

Mer information om stipendiet och ansökningsformulär hittar du på lånen.se.

Kredity – årligt stipendium inom ekonomi

Studerar du ekonomi, statsvetenskap, juridik eller internationella relationer och ska skriva en uppsats under vårterminen? I sådana fall kan du ansöka om Kredity Stipendium på 5000 kr.

Stipendiet delas ut till en student med bäst uppsatsidé. Kredity ser gärna att uppsatsen behandlar ekonomi men det föreligger dock inget krav om att uppsatsen behandlar privatekonomi. Det går även använda sig av bredare frågeställningar. Till exempel policy, handel, finansiering eller förändring som huvudsakligt fokus.

Ansökningsperioden pågår till och med 31 mars 2024, och innefattar därmed VT24.

Läs mer om stipendiet och hur du ansöker på Kreditys hemsida.

Medisera stipendiet 2024

Människors stress och ohälsa anses idag vara ett samhällsproblem som behöver adresseras. Det finns en direkt koppling till fysisk inaktivitet, bristande kosthållning och livsstil. Vi är intresserade av att undersöka såväl fysiska, psykologiska som sociala faktorer.

Medisera utlyser därför ett stipendium på 5000 kr under 2024 som avser fortbildning, utvecklingsarbete eller forskning inom hälsa som syftar till att motverka denna utveckling. Stipendiet kan sökas för:

 • Vetenskaplig och/eller klinisk fortbildning/utbildning
 • Kostnader i samband utvecklingsarbete
 • Kostnader i samband med forskning


Medisera stipendium är exklusivt för dig med koppling till Linnéuniversitetet. Det är enkelt att ansöka och sista ansökningsdag är den 30 juni 2024.

Få mer information om stipediet samt hur du ansöker via Mediseras hemsida.

Stipendier för utlandsstudier och utlandspraktik

Om du planerar att resa utomlands för att studera eller göra praktik inom Erasmus+ så kan du ansöka om stipendium.

Stipendier för asylsökande

Linnéuniversitetet utlyser stipendier för asylsökande. Det är dock endast asylsökande som befinner sig i Sverige som kan ansöka om detta stipendium.

Tips för att söka stipendier

Det finns flera sätt att hitta det stipendium som passar dig bäst. Här listar vi sidor som kan ge dig mer information och tips om hur du skriver en ansökan.