Stipendie

Stipendier

Här hittar du stipendier som är sökbara för dig som är student vid Linnéuniversitetet. Vi presenterar även aktuella stipendier från både interna fonder och externa aktörer.

Aktuella stipendier

Stipendium från Irene och Bo Adolfssons stiftelse 

Irene och Bo Adolfssons Stiftelse utlyser stipendier på 50 000 kr till studenter vid Linnéuniverstetet som är födda i Kalmar län. Avsikten är att dela ut stipendier till begåvade, lovande och behövande studerande vid Linnéuniversitetet. För att vara behörig att söka stipendiet ska den sökande uppfylla följande ansökningskriterier:
 • Vara född i Kalmar län (födelsebevis från Skatteverket ska bifogas) 
 • Fylla max 26 år under ansökningsåret 
 • Vara registrerad student vid Linnéuniversitetet 
 • Ha läst minst tre terminer på kurs eller program vid Linnéuniversitet 
 • Ideellt engagemang vid sidan av studierna är meriterande 
 • Extrajobb vid sidan av studierna är meriterande
Ansökan görs via epost till registrator@lnu.se senast XX 2024. Ansökan öppnar inom kort.
Märk epostet ”Irene och Bo Adolfssons stiftelse”. Följande dokumentation ska bifogas ansökan:
 • Födelsebevis från Skatteverket 
 • Utdrag från Ladok 
 • Motivationsbrev och kort personlig presentation (max 550 ord) 
 • Eventuellt arbetsgivarintyg 
 • Eventuellt intyg som styrker ideellt engagemang
 • Kontaktuppgifter: adress, e-post, telefon 

Läs mer om Iréne och Bo Adolfssons stipendium.

För frågor kontakta stipendier@lnu.se 
Stipendieutdelning sker vid Linnéuniversitetets Stipendiehögtid den 8 november 2024.

Sparbankstiftelsens Kronans stipendier 2024

Varje år delar Sparbanksstiftelsen Kronan ut ett antal stipendier till framstående examensarbeten vid Linnéuniversitetet, Högskolan i Halmstad och Blekinge Tekniska högskola. 

I år delas totalt 14 stipendier ut till framstående examensarbe­ten vid Linnéuniversitetet. Ditt arbete kan premieras med 25 000 kronor eller 50 000 kronor.

För mer information och ansökan.

Sista dag för ansökan är 11 augusti.

Stipendieutdelning sker vid Linnéuniversitetets Stipendiehögtid i Kalmar den 8 november 2024.

Tomas Carlzons stipendiefond.

Med Thomas Carlzons stipendiefond vill Linnéuniversitetet årligen under åren 2023 – 2025 uppmärksamma framgångsrika studenter på programmet Innovation through business, engineering and design. Stipendiesumman är 15 000 kr / år och tilldelas en stipendiat per år.

Studenter på Innovationsmastern termin 2 är behöriga att söka – samtliga tre inriktningar.

Läs mer och ansök. 

Raqs uppsatsstipendium

Raqs erbjuder studenter att söka SEO-stipendium för att skriva en uppsats om digital marknadsföring, sökmotoroptimering eller sökmotorer generellt. Stipendiet på 5000 kr kan sökas av dig som ska eller håller på att skriva en master- eller kandidatuppsats på ett universitet eller en högskola i Sverige. Sista sökdag på vårterminen är 31 mars och på höstterminen 30 oktober.

Raqs SEO-stipendium - mer information och ansökningsformulär

Ozoneair Uppsatsstipendium

Det svenskt teknikföretaget Ozoneair delar varje termin ut ett uppsatsstipendium på 5000 kr. Uppsatsen ska vara inom området teknik, innovation och entreprenörskap. Sista ansökningsdag för vårterminen är den 30 april och för höstterminen 31 oktober.

Ozoneair stipendium - mer informaton och ansökningsformulär

Ebbe Lyths Stipendium

Ebbe Lyths Stipendium är på 30 000 SEK, och är ett stipendium för bästa examensarbete inom området kyl- och värmepumpteknik.
Det delas ut i två kategorier; ett stipendium för bästa examensarbete inom högskola och universitet och ett för bästa examensarbete inom yrkeshögskolan.

Vill du beställa material och villkor för ansökan, skriv snarast till info@kys.se.

Stipendiet ges ut av Kylbranschens samarbetsstiftelse (KYS), som har Svenska Kyl & Värmepumpföreningen,  Svenska Kyltekniska Föreningen och Sveriges Kyl- och Värmepump Importörers Förening som huvudmän.

Stipendier från STTF

Svenskt trätekniskt forum (STTF) har som uppgift att främja den tekniska, kommersiella och kompetensmässiga utvecklingen inom den svenska trämekaniska industrin. De erbjuder stipendier för praktik och examensarbeten under studietiden. Ansökningar behandlas löpande. 

STTF stipendium - mer information och ansökningsformulär

Mystep stipendium

Mystep är en jämförelsesajt inom privatlån, bolån och företagslån. Två gånger per år delar Mystep ut ett stipendium värt 5000 kr till den C- eller D-uppsats, inom ekonomi, som har den bästa uppsatsidén. Använd pengarna för att finansiera litteratur, resor, intervjuer m.m. som kan bidra till en högre kvalitet på uppsatsen. Sista ansökningsdag för vårterminen är 30 april. Sista ansökningsdag för höstterminen är 31 oktober.

Mystep stipendium - mer information och ansökningsformulär.

 

Ekonomival.se stipendium

Ekonomival.se är en kunskaps- och jämförelseportal för lån och sparande.

Varje termin delar Ekonomival ut ett stipendium på 5 000 kr till en student som genomför utlandsstudier eller vars uppsats på C- eller D-nivå bidrar till att öka allmänhetens medvetenhet och kunskaper inom privatekonomi.

Stipendiet kommer att tilldelas den student vars uppsatsidé/utlandsstudier bedöms bäst uppfylla dessa kriterier av den utvalda juryn.

Sista ansökningsdag för höstterminen är 31 oktober 2023 och för vårterminen 30 april 2024.

Läs mer om krav för ansökan samt hur du ansöker på Ekonomival.se

Samblas stipendium för utlandsstudier

Sambla Group AB delar ut ett stipendium på 10 000 kronor till dig som är student vid svenskt universitet eller högskola och redan har, eller kommer studera utomlands. Deras övertygelse är att utlandsstudier är en mycket viktig del av att ta examen idag. Därför vill Sambla Group AB med detta stipendium ytterligare motivera studenter att genomföra studier utomlands. Ansökan stänger i Juni/December (ett stipendium per termin).

Läs mer om stipendiet samt hur du ansöker på Samblas hemsida

Försäkrat.se stipendium

Försäkrat.se är en av Sveriges största jämförelsesidor för försäkringar.  Skriver du en uppsats inom försäkringar/ekonomi kan du ansöka om ett stipendium med ett värde av 5000 kr. Stipendiet delas ut till den med bäst uppsatsidé. Uppsatsen ska helst handlar om försäkringar, men alla uppsatser som berör ekonomi är välkomna att ansöka.

Ansökningsperiod för 2025: 2024-05-01 till 2025-04-30

Läs mer om stipendiet samt hur du ansöker på Försäkrat.se.

Kreditkolls Fintech-stipendium

Kreditkoll har ett stipendium som tilldelas studenter som är antingen utlandsstuderande eller skriver en uppsats om ämnet Fintech. Kreditkoll delar ut stipendiet 2 ggr varje år, á 5000 kr, VT och HT.

Stipendiet kan sökas av dig som är är aktivt studerande på heltid och har studier som omfattar något av följande två alternativ:

 • Utlandsstudier.
 • C-, D-uppsats eller motsvarande på någon högskola eller universitet, i Sverige eller genom utlandsstudier. Din uppsats berör fintech - någon aspekt av produkt/tjänst med teknologisk innovation som används eller kan användas där kärnverksamheten i huvudsak handlar om finansiering. Det kan handla om teknik, säkerhet, juridik, ekonomi etcetera. Ett grundläggande syfte med uppsatsen bör vara att vidare arbete kan leda till effektivare och billigare tjänster som är tillgängliga för fler människor.

HT 2024: Ansök senast 2024-10-31
VT 2025: Ansök senast 2025-04-30

Läs mer om hur stipendiet samt hur du ansöker på Kreditkolls hemsida.

Enkla Medias stipendium inom ekonomi

Enkla Media utlyser ett stipendium på 5000 kronor som riktar sig till studenter i Sverige som ska skriva kandidat eller masteruppsats inom ekonomi, om exempelvis: privatekonomi, företagsekonomi, skuldsättning, digitala betalningslösningar, fintech eller finansmarknaden. Samt för dig som planerar att studera ekonomi utomlands. Sista ansökningsdagar är:

VT2024: ansök senast 2024-04-30
HT2024: ansök senast 2024-10-31

Få mer information om stipendiet samt hur du ansöker på Kreditkortlistans hemsida

Fastighetsägarna GFR:s stipendiefond

Under 2024 delar Fastighetsägarna GFR ut ett stipendium på 30 000 kronor till en kandidat- eller magisteruppsats. Uppsatsen ska ha ett tema med tydlig anknytning till fastighetsbranschens verksamhet och vara skriven under perioden 1 januari till 31 juli 2024. Den ska dessutom vara publicerad på ett lärosäte inom Fastighetsägarna GFR:s geografiska område, där Linnéuniversitetet ingår.

Tänkbara uppsatsämnen skulle exempelvis kunna vara hyresregleringens effekter, en analys av plan- och bygglagen eller en utvärdering av trygghetsskapande åtgärder i bostadsområden. Detta är dock bara uppslag. Med tanke på bredden i fastighetsbranschens verksamhet är det i praktiken enbart fantasin som sätter gränser. Sista ansökningsdag är 31 juli 2024.

Läs mer om stipendiet och hur du ansöker på Fastighetsägarnas hemsida.

Vanbruuns guldstipendium för utlandsstudier

VANBRUUN AB delar årligen ut ett stipendium på 1000 EUR för utlandsstudier till en student som studerar vid högskola, universitet eller yrkeshögskola i Skandinavien. Avsikten med stipendiet är att främja utlandsstudier via utbytesprogram. Ansökningsperiod maj till augusti. 

Läs mer om stipendiet samt hur du ansöker på Vanbruuns hemsida

Jane M. Klausman - Women in Business Scholarship

Kvinnor utgör fortfarande en minoritet bland världens ledare i näringslivet. 1998 instiftade Zonta stipendiet Women in Business Scholarship för att uppmuntra och stödja kvinnliga ekonomistudenter.

Detta stipendium kan sökas av dig som studerar på ett affärsprogram med specialisering främst inom ekonomi, ekonomisk förvaltning, företagsledning, affärsteknologi, informationsteknologi, marknadsföring, personalledning, internationell affärsverksamhet eller entreprenörskap vid ackrediterat universitet eller högskola. Vid tidpunkten för ansökan till lokal Zontaklubb måste du vara inskriven på näst sista året av din masterutbildning. När stipendiet betalas ut går du fortfarande på universitetet och du examineras tidigast maj 2025. Du förväntas sträva efter en ledande position i näringsliv och samhälle och inneha goda studieresultat samt bo eller studera i Sverige eller Lettland vid tidpunkten för ansökan.

Stipendiesumma är på 5000 USD till var och en av de två som får stipendiet genom vårt distrikt (Sverige och Lettland) och sista ansökningsdag är den 15 augusti, 2024. Ansökan skickas till stipendium.vaxjozonta@gmail.com.

Få mer information om stipendiet på Zontaföreningens hemsida.

Centrala Jämställdhets- och Mångfaldskommitténs uppsatsstipendium

Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation (BAO) och Finansförbundet har en gemensam jämställdhets- och mångfaldskommitté som bland annat arbetar med att följa och främja jämställdhets- och mångfaldsutveckling inom bank- och finansbranschen och att sprida kunskap om jämställdhet och mångfald. Som ett led i denna verksamhet delar kommittén årligen ut ett uppsatsstipendium om 20 000 kronor.

Sökkriterier för stipendiet:

 • att uppsatsen handlar om och har en tydlig koppling till jämställdhet och/eller mångfald
 • att uppsatsen är på högskolenivå och har blivit godkänd efter den 16 augusti
 • att du som stipendiat ställer upp och berättar om uppsatsen på ett seminarium för inbjudna branschföreträdare
 • att du som stipendiat genom din ansökan godkänner att Jämställdhets- och Mångfaldskommitén får ta del av uppsatsen, använda den för vidare spridning inom branschen och publicera den på BAOs respektive Finansförbundets hemsidor.

Sista dag att söka årets stipendium är den 15 augusti.

Läs mer om stipendiet samt hur du ansöker på Bankinstitutens Arbetsgivareorganisations hemsida.

Min Doktors stipendium inom digital vård

Min Doktor erbjuder ett stipendium på 10 000 kronor till vinnaren av deras årliga uppsatstävling.

Stipendiet kan sökas av dig som har skrivit en uppsats på kandidat-, magister- eller masternivå vid ett svenskt universitet eller högskola under det gångna läsåret. Uppsatsen ska handla om digital vård, men ämnet kan angripas från flera håll, exempelvis från ett patient- eller behandlarperspektiv, alternativt utifrån kommunikations-, samhälls- eller produktutvecklingsperspektiv. Sista ansökningsdag för uppsatser gjorda under läsåret 2023/2024 är den 15 september 2024.

Läs mer om stipendiet samt hur du ansöker på Min Doktors hemsida.

Sverige-Amerika stiftelsens master-, doktorand- och forskarstipendier

Sverige-Amerika Stiftelsen delar ut kontantstipendier för master- och doktorandstudier samt postdoktoral forskning i USA och Kanada. Stipendier kan sökas för 6-12 månaders studie-/forskningsvistelse.

Stiftelsen delar ut stipendier från olika stipendiefonder, privatpersoner eller företag. Samtliga söks tillsammans, det går inte att söka specifika stipendier för sig utan Stiftelsen tar emot samtliga sökande och avgör sedan vilka som tilldelas, och var dessa stipendiemedel kommer ifrån. Oavsett vilket stipendium man får måste Stiftelsens krav uppfyllas, till exempel går det inte att läsa på distans, se mera nedan.

Ansökan har öppnat och deadline är den 16 september 2024.

Ansökning görs via Sverige-Amerika stiftelsens hemsida.

Compricers Ekonomistipendium

Compricers Ekonomistipendium på 20 000 kronor delas varje år ut till den bästa uppsatsen inom privatekonomi och kan sökas av dig som skrivit en C- eller D-uppsats vid en högskola eller ett universitet i Sverige under 2022. Uppsatsen kan handla om något av de områden Compricer är verksamma inom såsom bolån, privatlån, bilförsäkring, hemförsäkring eller el men även författare till uppsatser som berör andra ämnesområden inom privatekonomi är välkomna att ansöka. Ansökningsperioden pågår till och med 30 september 2024.

Läs mer om stidpendiet och ansök via Compricers hemsida.

Värme- och Kraftföreningens stipendium 2024

Sedan 2012 delar Värme- och kraftföreningen (VoK) årligen ut stipendium med syfte att uppmuntra examensarbeten och forskning inom de verksamhetsområden som ligger i föreningens intresse. En oberoende priskommitté, utsedd av VoK, väljer upp till två examensarbeten och/eller doktorsavhandlingar som tilldelas ett stipendium på 25 000 SEK vardera.

För att kunna utses för stipendiet måste examensarbetet/doktorsavhandlingen vara offentlig och till nytta för flertalet av föreningens medlemmar- idag eller i framtiden. Stipendiet delas endast ut till av högskolan eller universitet godkända examensarbeten eller avhandlingar, under innevarande eller föregående år.

Examensarbetet/doktorsavhandlingen kan vara av såväl teoretisk som experimentell art. Det finns inga krav på att arbetet primärt ska inrikta sig mot kraft- och värmeteknik, det kan till exempel vara tillämpningar av examensarbetet som är av stort intresse för föreningens medlemmar.

Sista ansökningsdag 30 september, 2024.

Läs mer om stipendiet samt hur du ansöker på VoKs hemsida.

 

Michael Treschow-stipendium

Stipendiets ambition är att hjälpa och motivera kreativa designstudenter att fortsätta med högre utbildning efter kandidatstudier. Stipendiet delas ut genom ett samarbete med The Garden – Center for Design and Leadership at the House of Innovation of the Stockholm School of Economics. Stipendiet är på 100.000 kronor och ansökan ska vara inne senast den den 30 September.

Faktablad

Läs mer om stipendiet och hur du ansöker på stipendiets hemsida

SEPAF stipendium för patentrelaterade uppsatser

SEPAF (Sveriges Patentbyråers Förening) är engagerade i att stödja och främja forskning och kunskap inom området immateriella rättigheter. Stipendiet är avsett för studenter som är nyfikna på patentskyddets roll att lösa vår tids utmaningar och som vill utforska ämnet genom en uppsats. Stipendiet på 20.000 kronor är öppet för studenter vid svenska universitet och högskolor, oavsett inriktning eller studienivå. Vi uppmuntrar alla studenter med intresse för patent och immateriella rättigheter att ansöka. Sista ansökningsdag 1 oktober 2024.

Läs mer om stipendiet samt hur du ansöker För dig som student - Sepaf.

Haypps uppsatsstipendium

Haypps uppsatsstipendium för dig som skriver uppsats på kandidat-, magister- eller mastersnivå vid en högskola eller universitet och som bidragit med kunskap inom e-handel, skadereduktion eller anknytande ämnen. Stipendiet, till ett värde av 25 000 kronor, delas ut två gånger per år till den uppsats som juryn bedömer vara bäst. Stipendiet kan sökas året om och delas ut den 1:a juni och 1:a december varje år. Ansökningar som kommit in mellan 1:a november och 30:e april bedöms för utdelningen i juni, ansökningar som inkommer mellan 1:a maj och 30:e oktober för utdelningen i december.

Läs mer om stipendiet samt hur du ansöker på Haypps hemsida

WeKrypto uppsatsstipendium

WeKrypto vill bidra till att främja innovationen som pågår just nu inom kryptomarknaden och web3 och tycker det är ett jättebra tillfälle att kunna hjälpa svenska studenter på samma gång. WeKrypto delar ut 7 500 kr varje år till en student som skrivit en kandidat-, magister- eller masteruppsats om Bitcoin, kryptovalutor, web3 eller blockkedjor. Sista ansökningsdag 31 oktober, 2024.

Läs mer om stipendiet samt hur du ansöker på WeKryptos hemsida.

Lånero stipendium

Lånero tilldelar årligen ett stipendium på 5 000 kronor till den student som bidrar till ökad förståelse för privatekonomi. Stipendiet har tagit fram i samråd med ekonomiska experter med syfte att få ett unikt perspektiv på ekonomi och lån, i synnerhet från den yngre generationen. Du har rätt att söka stipendiet om du ska skriva en kandidat-, magister- eller masteruppsats, studerar vid universitet eller högskola i Sverige.

Höstterminen - Sista ansökningsdag: 2024-10-31
Vårterminen - Sista ansökningsdag: 2025-03-31

Läs mer om stipendiet samt hur du ansöker på Låneros hemsida

Stegia innovationsstipendium

Stegia är Nordens ledande leverantör av integrerade servomotorer med över 30 år i branschen och arbetar för en smartare eldrifts-framtid. För studerande inom elektromekanik finns nu möjligheten att ansöka om Stegias stipendium på 10 000 kr. Stegia vill stödja passionerade och visionära studenter som inte bara strävar efter att förstå dagens teknik, utan också vill forma morgondagens lösningar för att möta våra energibehov på ett miljömässigt hållbart sätt. Sista ansökningsdag 30 november 2024.

Läs mer om stipendiet samt hur du ansöker på Stegias hemsida.

Advisas stipendium för unga studenter

Advisa grundades 2011 och vi vill göra det enkelt för alla att förbättra sin privatekonomi. Genom en enkel och trygg process kan Advisa erbjuda privatpersoner att jämföra lån för att samla lån till bästa villkor.

I tider där allt fler unga oroar sig över sin privatekonomi vill Advisa ge en push till de som väljer att investera i sin framtid. Därför delar Advisa ut ett stipendium på 10 000 kronor till en ung student som kan dela med sig av ett smart spartips som gör studentlivet enklare!

Kriterier:
• Under 26 år gammal
• Studerar heltid på svensk högskola eller universitet
• Folkbokförd i Sverige.

Så görs ansökan:
• Fyll i formuläret på vår sajt
• Ange fullständigt namn, ålder och lärosäte
• Inkludera ditt bästa spartips – det kan vara stort eller smått!

Ansök senast 1 december 2024.

Läs mer om stipendiet samt hitta ansökningsformulär på Advisas hemsida.

Likvidums uppsatsstipendium samt stipendium för utlandsstudier

Likvidum är en aktör på den svenska finansmarknaden. Deras verksamhet bygger på att hjälpa kunder att jämföra lån och långivare, så att de kan hitta det bästa alternativet utifrån sina förutsättningar.

Likvidum brinner för att öka kunskapen om lån, finans och privatekonomi i allmänhet. Med deras uppsatsstipendium vill de belöna studenter som med sin uppsats bidrar med nya kunskaper, infallsvinklar och insikter inom deras ämnesområde. Prissumman är 5 000 kr och stipendiet delas ut en gång per år och är helt skattefri. 

Likvidum delar även ut 5 000 kronor till utlandsstudier, alla studenter är inkluderade. 

Sista ansökningsdag för båda stipendierna är 15 december, 2024.

Läs mer om de både stipendierna samt hur du ansöker på Likvidums hemsida

Kryptobulls uppsatsstipendium

Kryptobull utlyser ett stipendium på 7000 kronor till dig som ska skriva kanditat- eller masteruppsats inom kryptovalutor eller blockkedjeteknik. Målet är att stödja akademiska studier som bidrar till en djupare förståelse för kryptovalutor, blockkedjeteknik och de utmaningar som finns inom detta snabbt växande område. För att vara behörig till att ansöka måste du vara:

 • Du är student vid ett universitet eller högskola i Sverige.
 • Du arbetar med en kandidat- eller masteruppsats (C eller D) inom ett ämne relaterat till bitcoins kurs, kryptovalutor eller blockkedjeteknik.

Sista dagen att ansöka om stipendiet är den 31 december 2024.

Läs mer om stipendiet samt hur du ansöker på Kryptbulls hemsida.

Casivos Stipendium

Casivo delar årligen ut 10,000 kr till studenter i Sverige som skrivit en C- eller D-uppsats inom digital marknadsföring. Uppsatsen ska bidra till förståelsen av de utmaningar som finns inom digital marknadsföring, gärna med ett fokus på sökmotoroptimering. Sista ansökningsdag 31 december varje år.

Läs mer om stipendiet samt hur du ansöker på Casivos hemsida

Uppsatsstipendium från Mediaclever Sverige AB

Mediaclever Sverige AB som står bakom Bästonlinecasino.com, har lanserat ett stipendium speciellt för studenter i Sverige. De strävar efter att främja akademiska studier som ger insikter i nätmarknadsföring och de utmaningar som följer med detta snabbt utvecklande fält. Stipendiet, som är inriktat på uppsatser inom nätmarknadsföring, belönar en student med 10, 000 kr för ett framstående arbete inom detta område. Sista ansökningsdag 31 december varje år.

Läs mer om stipendiet samt hur du ansöker.

Leadssons stipendium

Leadsson-stipendiet är ett stipendium som delas ut till en student som med sin uppsats bidrar till ökad kunskap inom de tjänster som Leadsson erbjuder.

Syftet med stipendiet är att främja den allmänna kunskapen inom dessa fält och belöna det arbete som ligger bakom genom att koppla det till praktiska tillämpningar inom marknadsföring, journalistik och ekonomi.

 • Uppsatsen ska skrivas på en C- eller D-nivå.
 • Stipendiet motsvarar 5 000 kr och tilldelas vinnaren.
 • Juryn består av medarbetare på Leadsson och beslut kan ej överklagas.
 • Vinnaren godkänner att namn och efternamn kan komma att användas i marknadsföringssyfte av Leadsson.

Sista ansökningsdag 30 april, 2025.

Läs mer om stipendiet samt hur du ansöker på Leadssons hemsida

.

Stipendier för utlandsstudier och utlandspraktik

Om du planerar att resa utomlands för att studera eller göra praktik inom Erasmus+ så kan du ansöka om stipendium.

Tips för att söka stipendier

Det finns flera sätt att hitta det stipendium som passar dig bäst. Här listar vi sidor som kan ge dig mer information och tips om hur du skriver en ansökan.