Studenter i studiemiljö som går nerför en trappa

Studieuppehåll

Är du student och tillfälligt behöver avbryta dina studier kan du ansöka om studieuppehåll. Ett beviljat studieuppehåll ger en garanterad plats till den termin då du avser att återkomma. Man behöver normalt ha åtminstone en termins studier på ett utbildningsprogram eller en fristående kurs för att ansöka.

Kan jag ta en paus från mina studier?

Du kan ta en paus från dina studier, genom att ansöka om studieuppehåll. Studieuppehåll beviljas i högst två terminer i taget, därefter måste man ansöka på nytt om man vill förlänga sitt uppehåll. Det är möjligt att ta paus utan att först beviljats studieuppehåll men det innebär att man samtidigt förlorar sin plats och är välkommen tillbaka endast om universitetet bedömer att det finns ledig plats. Antagningen beslutar om studieuppehåll efter yttrande från berörd fakultet.

Till ansökan behöver du följande uppgifter:

  • Personuppgifter
  • Program eller kurs som ansökan gäller
  • Vilken termin du blev antagen
  • Vilken ort du studerar på alternativt distansstudier
  • Start- och slutdatum för studieuppehållet
  • Vilka skäl du har
  • Dokument som styrker dina skäl, exempelvis bevittnade kopior av de dokument som kan vara aktuella, till exempel läkarintyg

Vart ansöker jag om studieuppehåll?

Du ansöker om studieuppehåll digitalt via länken du hittar här: Digital ansökan studieuppehåll

Vad händer sen?

När du ska återgå till dina studier efter ett studieuppehåll, tar du i god tid kontakt med din institution.

Har du inte möjlighet att använda webbansökan, vänligen kontakta oss på antagning@lnu.se för information om hur du kan lämna in din ansökan.