Student på studievägledning

Studievägledning under studierna

Vid våra fakulteter finns specialiserade studievägledare som kan svara på detaljerade frågor om en specifik utbildning. De är kunniga inom just sitt utbildningsområde och de kan ge dig information och vägledning om ditt program eller dina kurser.

Är du ännu inte student hos oss? Här får du vägledning om studier och karriärval.

SI-PASS, Samverkansinlärning

Som nybliven student vid vissa program har du möjlighet att delta i SI-PASS; studiegrupper där du tillsammans med andra studenter samarbetar kring att lösa svåra kursmoment under coachning av en SI-ledare. Konceptet har visat sig resultera i att fler studenter klarar kurserna. Dessutom ger det dig en möjlighet att nätverka med andra och att utveckla dina kunskaper.

Läs mer om SI-PASS.