SI-ledare

SI-PASS, Samverkansinlärning

Samverkansinlärning, SI-PASS (Supplemental Instruction-Peer Assisted Study Sessions) är en pedagogisk metod som bygger på lärande tillsammans med andra, där studenter träffas regelbundet i mindre studiegrupper under ledning av en SI-ledare.

Vad är SI-PASS?

Du träffar andra studenter regelbundet i mindre studiegrupper under ledning av en SI-ledare som är en mer erfaren student. Du ökar dina möjligheter till bättre studieresultat, lär dig att lära och skapar samtidigt ett kontaktnät av studiekamrater. Andra färdigheter som förbättras är problemlösning, lagarbete och samverkan, kritiskt tänkande och att presentera inför grupp.

Fördelen med SI-PASS

Syftet med SI är att stötta dig i dina studierna. SI kan hjälpa dig som student till ett bra studieresultat och stärka dina prestationer oberoende av dina tidigare kunskaper, erfarenheter eller bakgrund. 

Bli SI-ledare

Genom att arbeta som SI-ledare får du möjlighet till personlig utveckling genom att leda och hjälpa studentgrupper till bättre resultat i sina studier, samtidigt som du får en extrainkomst.

Studenter