studenter skriver

Att tentera vid Linnéuniversitetet

Det finns flera olika sätt att genomföra en tentamen. På denna sida beskrivs vad som gäller vid en tentamen som genomförs i sal. Det finns flera regler och anvisningar som gäller vid en salstentamen.

Anmälan till tentamen sker via Studentwebben. Du måste vara registrerad på kursen för att kunna anmäla dig. Du anmäler dig till din tentamen så snart anmälan öppnar och den är öppen i ca 30 dagar. Anmälningsperioden stänger alltid 9 helgfria vardagar före de aktuella tentadatumet.

För att kunna tentera måste alltid ta med dig din giltiga ID-handling. Du ska även ta med dig penna och suddgummi samt din anonymiseringskod. Om du inte har möjlighet att skriva en tentamen som du har anmält dig till ska du alltid avanmäla dig.

Anonyma tentamina

En salstentamen genomförs anonymt, vilket innebär att ditt namn och personnummer ersätts med en anonymiseringskod. Koden skapas när du anmäler dig till tentamen i ladok. Du kan alltid se din kod på anmälningssidan i Ladok.

Anonymiseringen släpps först när resultatet är inlagt.

Du ska alltid ta med dig din anonymiseringskod till tentamenstillfället och du skriver koden på samtliga inlämnade blad.

Tentand från annat lärosäte
När du vill tentera vid Linnéuniversitetet måste du skicka in formuläret "Förfrågan om att tentera vid Linnéuniversitetet". Vi tar endast emot förfrågningar som skickas in 1 månad före aktuellt tentamensdatum.

Vi hanterar din förfrågan och återkommer till dig med besked.

Observera att det Linnéuniversitetets tentamensregler som gäller.

Förfrågan om att tentera vid Linnéuniversitetet

 

Tentamensutlämning för studenter i Kalmar

OBS! Den fysiska utlämningen av tentamen är stängd på grund av Coronapandemin. Du kan fortfarande få din tentamen i digital form genom att lägga en beställning i formuläret nedan. 

Rättad salstentamen finns för utlämning när ditt resultat har meddelats via Ladok. Om ingen rapportering om betyg finns i Ladok så finns inte din tentamen för utlämning. Du kan hämta din tentamen i Ma126 (Hus Magna) under våra öppettider måndag 12.30 - 15.30, onsdag 12.30 - 15.30 samt fredag 09.00 - 12.00. 

Du hämtar ut din tentamen mot uppvisade av giltig ID-handling. Ange kurskod och tentamensdatum.

Kopia av äldre tentamen/exempeltentamen

Om du är student vid Linnéuniversitetet kan du begära en digital kopia av andra studenters tentamen eller en av dina egna skrivna och rättade tentamina genom att fylla i formuläret via länken nedan. Observera att vi inte alltid kan tillgodose dina önskemål. Många studenter hämtar ut sin tentamen vilket gör att det inte alltid är möjligt att få en kopia.
 
Tentamen som inte har hämtats ut är en offentlig handling. Det innebär att vem som helst kan be att få titta på någon annans prov och till exempel se hur svar från tidigare års tentamina har sett ut. Arkiveringstiden för rättade tentamina är i nuläget 24 månader.

Beställning av tentamen i Kalmar