studenter skriver

Att tentera vid Linnéuniversitetet

Vi är glada över att ha just dig som student och vår ambition är att skapa goda tentamenstillfällen för dig. Du som student kanske säger tentaregler eller tenta, vilket vi också säger ibland, men den korrekta benämningen är tentamensregler eller tentamen. Nedan hittar du information om tentamensreglerna och vad som gäller för dig vid tentamen.

Anmälan till tentamen sker via Studentwebben. Du kan anmäla dig till din tentamen så snart anmälan öppnar och är öppen i 30 dagar. Anmälningsperioden stänger alltid 9 helgfria vardagar före tentamensdatum. Du måste vara registrerad på kursen för att kunna anmäla dig till tentamenstillfället. Och glöm inte ta med dig din anonymiseringskod när du ska tentera.

Anonyma tentamina

Från och med vårterminen 2017 är skriftliga salstentamina anonyma på Linnéuniversitetet. Det innebär att din tentamen rättas anonymt av din lärare/examinator och att rättningen förs in i Ladok så som tidigare.

Din kod som du använder vid tentamenstillfället får du vid anmälan i Ladok. Koden har du med dig till tentamenstillfället och den anger du på din tentamen i stället för namn och personnummer.

Tentand från annat lärosäte

När du kommer från ett annat lärosäte och vill tentera på Linnéuniversitetet (Lnu) måste du inkomma med en förfrågan om plats att tentera, vi tar endast emot förfrågningar som inkommer 1 månad innan aktuellt tentadatum. Fyll i ”Förfrågan om att tentera vid Linnéuniversitetet”. När du sedan fått besked om plats att tentera på Lnu, fyller du/din administratör i formuläret ”Tentamensinformation till Linnéuniversitetet”. Du som vill tentera på Lnu bevakar själv vilken sal du ska tentera i. Lnu:s tentamensregler gäller för samtliga som tenterar vid universitetet. Dessa godkänner du i ”Förfrågan om att tentera vid Linnéuniversitetet”.  Tentamina skickas i PDF-format till tentamen@lnu.se

Förfrågan om att tentera vid Linnéuniversitetet

Tentamensinformation till Linnéuniversitetet

Tentamensutlämning för studenter i Kalmar

Rättad salstentamen finns för utlämning när ditt resultat har meddelats via Ladok. Om ingen rapportering om betyg finns i Ladok så finns inte din tentamen för utlämning. Du kan hämta din tentamen i Ma126 (Hus Magna) under våra öppettider måndag 12.30 - 15.30, onsdag 12.30 - 15.30 samt fredag 09.00 - 12.00. 

Du hämtar ut din tentamen mot uppvisade av giltig ID-handling. Ange kurskod och tentamensdatum.

Kopia av äldre tentamen/exempeltentamen

Om du är student vid Linnéuniversitetet kan du begära en digital kopia av andra studenters tentamen eller en av dina egna skrivna och rättade tentamina genom att fylla i formuläret via länken nedan. Observera att vi inte alltid kan tillgodose dina önskemål. Många studenter hämtar ut sin tentamen vilket gör att det inte alltid är möjligt att få en kopia.
 
Tentamen som inte har hämtats ut är en offentlig handling. Det innebär att vem som helst kan be att få titta på någon annans prov och till exempel se hur svar från tidigare års tentamina har sett ut. Arkiveringstiden för rättade tentamina är i nuläget 24 månader.

Beställning av tentamen i Kalmar