Beställning av tentamen i Kalmar

 

Genom att fylla i detta formulär kan du som student vid Linnéuniversitetet i Kalmar beställa en digital kopia av din tentamen (max 24 månader tillbaka), eller en kopia av en annan students tentamen i mån av möjlighet. Du kan endast beställa en tentamen per inskickat formulär.

När vi har mottagit beställningen skickar vi en kopia till angiven e-postadress så fort vi kan. Obs! Under sommaren behandlas beställningar endast i mån av tid. 

I Växjö hanteras utlämning av rättad tentamina av respektive institution.

*= obligatorisk uppgift

Beställningen gäller följande:*

Medgivande - GDPR

Jag medger att uppgifter i detta formulär får användas av universitetet inom ramen för universitetets uppdrag med det syfte som angivits i informationstexten ovan.

Villkoren för behandling av personuppgifter vid Linnéuniversitetet.