Förfrågan om att tentera vid Linnéuniversitetet

Fyll i formuläret och vi hanterar din förfrågan och återkommer till dig så snart vi kan.
Vi tar endast emot förfrågningar som skickas in 3-4 veckor före aktuellt tentamensdatum.

Förfrågan om att tentera vid Linnéuniversitetet

Lista med kryssrutor eller alternativknappar
Välj önskad starttid för tentamenstillfället

Medgivande – GDPR

Jag medger att uppgifter i detta formulär får användas av universitetet inom ramen för universitetets uppdrag med det syfte som angivits ovan.

Villkoren för behandling av personuppgifter vid Linnéuniversitetet.