Tentamensinformation till Linnéuniversitetet

När du kommer från ett annat lärosäte och vill tentera på Linnéuniversitetet (Lnu) måste en förfrågan för att få en plats att tentera fyllas i. Ansökan om en plats görs genom att fylla i Förfrågan om att tentera vid Linnéuniversitetet". Vi tar endast emot förfrågningar som inkommer 1 månad innan aktuellt tentadatum.

"Tentamensinformation till Linnéuniversitetet" fylls i av behörig personal (kontaktperson) vid studentens lärosäte och skickas in via knappen nedan. Innan "Tentamensinformation till Linnéuniversitetet" fylls i måste studenten ha fått ett besked att det finns plats att tentera på Linnéuniversitetet det aktuella datumet (besked kommer via angiven mailadress). Tentamen (skrivningen) ska vara Linnéuniversitetet tillhanda (i PDF-format) senast fyra (4) arbetsdagar före tentamenstillfället.

Tentamina skickas i PDF-format till tentamen@lnu.se

Genomförd tentamen returneras som rekommenderat brev alternativt med DHL transport till den adress som uppges under returadress.

Vi sparar inga kopior på genomförda tentor. 

Ofullständigt ifyllt underlag behandlas inte.

Tentamensinformation till Linnéuniversitetet

Returadress

Medgivande – GDPR

Jag medger att uppgifter i detta formulär får användas av universitetet inom ramen för universitetets uppdrag med det syfte som angivits ovan.

Villkoren för behandling av personuppgifter vid Linnéuniversitetet.