Linnéuniversitetets lokaler i Kalmar

Terminstider

Terminerna pågår under följande tider:

Läsåret 2023–2024

 • Höstterminen 2023: 28 augusti 2023–14 januari 2024
 • Vårterminen 2024: 15 januari 2024–2 juni 2024

Läsåret 2024–2025

 • Höstterminen 2024: 2 september 2024–19 januari 2025
 • Vårterminen 2025: 20 januari 2025–8 juni 2025

Läsåret 2025–2026

 • Höstterminen 2025: 1 september 2025–18 januari 2026
 • Vårterminen 2026: 19 januari 2026–7 juni 2026

Läsåret 2026–2027

 • Höstterminen 2026: 31 augusti 2026–17 januari 2027
 • Vårterminen 2027: 18 januari 2027–6 juni 2027

Läsåret 2027–2028

 • Höstterminen 2027: 30 augusti 2027–16 januari 2028
 • Vårterminen 2028: 17 januari 2028–4 juni 2028

Läsåret 2028–2029

 • Höstterminen 2028: 28 augusti 2028–14 januari 2029
 • Vårterminen 2029: 15 januari 2029–3 juni 2029

Läsåret 2029–2030

 • Höstterminen 2029: 3 september 2029–20 januari 2030
 • Vårterminen 2030: 21 januari 2030–9 juni 2030

Läsåren 2030–2031

 • Höstterminen 2030: 2 september 2030–19 januari 2031
 • Vårterminen 2031: 20 januari 2031–8 juni 2031

Läsåret 2031–2032

 • Höstterminen 2031: 1 september 2031–18 januari 2032
 • Vårterminen 2032: 19 januari 2032–6 juni 2032

Läsåren 2032–2033

 • Höstterminen 2032: 30 augusti 2032–16 januari 2033
 • Vårterminen 2033: 17 januari 2033–5 juni 2033

Själva rektorsbeslutet återfinns hos registrator.

Nedanstående utbildningar kan ha andra terminstider: