Student på UB i Kalmar

Tillgodoräknande

Du som är student vid Linnéuniversitetet och har tidigare studier från svenskt eller utländskt lärosäte kan ansöka om att få dessa tillgodoräknade. Även annan utbildning samt yrkesverksamhet kan vara aktuella kunskaper och färdigheter som kan tillgodoräknas. Ofta kan tidigare studier tas med direkt i examen, men ibland måste dessa tillgodoräknas för att kunna ingå i den examen du studerar mot.

För att kunna få kunskaper tillgodoräknande krävs att du är antagen till och registrerad på minst en kurs vid Linnéuniversitetet. Din första termin vid Linnéuniversitetet måste har startat innan du kan ansöka om tillgodoräknande.

Betyg ges ej på tillgodoräknad kurs eller på del av kurs som har tillgodoräknats. Högskolepoäng kan inte tillgodoräknas inom samma kurs som de kommer ifrån.

Innan du ansöker om tillgodoräknande

Börja med att ta fram kursplanen för den kurs du vill tillgodoräkna. Gå igenom innehåll och kursmål och jämför din kunskap i förhållande till innehåll och lärandemål i kursplanen.

Svara sedan på följande frågor:

  • Är du student vid Linnéuniversitetet, det vill säga antagen och registrerad på en kurs där terminen har börjat?
  • Har du godkänt resultat på dina tidigare studier? (Endast studier med minst betyget godkänt kan tillgodoräknas.)
  • Har du samtliga bilagor som behöver skickas med ansökan? (Läs mer om vilka dokument som behövs här nedanför under rubriken "Ansöka om tillgodoräknande".)

Om du har svarat "ja" på samtliga tre frågor är du redo att lämna in en ansökan om tillgodoräknande. Om du har svarat "nej" på någon av frågorna ovan och ändå lämnat in en ansökan om tillgodoräknande kan din ansökan komma att avslås.

Utöver detta är det bra om du vet ifall ett tillgodoräknande verkligen behövs eller inte, för att undvika onödig väntan på beslutet. Läs mer ovan under respektive rubrik för tidigare studier och tidigare yrkesverksamhet.

Ansöka om tillgodoräknande

Vid tillgodoräknande prövas mål, innehåll och omfattning på dina tidigare studier/yrkesverksamhet gentemot aktuell kurs vid Linnéuniversitetet. Det är alltså viktigt att du har dessa delar dokumenterade och skickar med rätt bilagor som påvisar detta i din ansökan.

  • När du ansöker om tillgodoräknande gentemot flera kurser vid Linnéuniversitetet, ska du göra en ansökan per kurs.
  • Dokument som behövs måste bifogas som filer i pdf-format. Det underlättar handläggningen av din ansökan om du namnger dokumenten så det framgår vad de innehåller.
  • Kontrollera att dina skannade dokument har tillräcklig skärpa/upplösning.
  • Gör gärna själv en jämförelse mellan kursplan för läst kurs med kursplan för aktuell kurs vid Linnéuniversitetet (den kurs du inte vill läsa), för att se om mål, innehåll och omfattning stämmer överens. Linnéuniversitetets kursplaner kan du hitta online.

Ansökan om tillgodoräknande görs enklast genom att logga in på "Ladok för studenter", tryck här för att komma till inloggningsidan för "Ladok för studenter". När du loggat in väljer du "Tillgodoräknande" i menyn och läser instruktionerna noga innan du går vidare till "Ansök". Handläggningen påbörjas först när ansökan är komplett med samtliga dokument som efterfrågas.

Har du problem att skicka in ansökan via "Ladok för studenter", är du välkommen att kontakta tillgodo@lnu.se.

Om du av någon anledning inte vill eller kan använda ansökan via Ladok för studenter, vänligen kontakta oss på tillgodo@lnu.se för information om hur du kan lämna in din ansökan.

Beslut på din ansökan

När du har ansökt om tillgodoräknande och ansökan är komplett så är handläggningstiden cirka en månad. Beroende på examinatorernas arbetsbelastning kan det dock i vissa fall ta längre tid än så. När ett beslut har tagits får du det skickat till dig via e-post. Det finns tre olika beslut på ansökan om tillgodoräknande som du kan läsa mer om nedan.

Överklaga

Om du inte är nöjd med det beslut som du har fått kan du överklaga det. En överklagan ska ställas till Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH), men skickas in till Linnéuniversitetet. Du har tre veckor på dig att skicka in ditt överklagande, räknat från den dag du tog del av beslutet. 

Mer information om hur du överklagar ett beslut får du när beslutet skickas till dig.

Mer information om dina rättigheter och skyldigheter som student.