studenter

Studerandehandboken

För att din studietid ska bli så bra som möjligt är det viktigt att veta vad som krävs och förväntas. Studerandehandboken beskriver såväl studenternas som universitetets ansvar före, under och efter utbildningen.