KURSPLAN 1BK009

Anatomi och fysiologi med grundläggande klinisk laboratoriemetodik

15 hp