KURSPLAN 1FE400

Företagsekonomi I - Organisation och Ledarskap

7,5 hp