KURSPLAN 1FE405

Företagsekonomi I - Marknadsföring

7,5 hp