KURSPLAN 1FE412

Företagsekonomi I - affärsredovisning och budgetering

7,5 hp