KURSPLAN 1IV519

Idrottslig rörelseanalys med hjälp av digitalt videoanalysprogram

7,5 hp