KURSPLAN 1MV108

Ungdomskultur och musik: från Jazz till Hip Hop

7,5 hp