KURSPLAN 1PU34U

Att handleda och bedöma polisaspiranter

7,5 hp