KURSPLAN 2VÅ310

Akut vård - bedöma och omhänderta akut sjuka eller skadade patienter

7,5 hp