KURSPLAN 4IK501

IS/IT för organisering, kommunikation och koordinering I

15 hp