KURSPLAN 4IK504

Big Data i verksamheter och samhälle

15 hp