KURSPLAN 4PP241

Analysera möjligheter och hinder utifrån organisation

5 hp