KURSPLAN 5IK502

Aktuella frågor inom IS forskning och utveckling

7,5 hp