pappa och son med iPad

Projekt: TriMo AKK

TriMo är en app för Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) med syftet att fler barn och vuxna med talsvårigheter skall kunna bli självständiga i sin kommunikation. Inom TriMo utforskas den moderna mobila teknikens potential och funktionalitet för att motivera till ökad användning och för att göra det lättare för vuxna i användarens omgivning att introducera hjälpmedlet.

Fakta om projektet

Projektledare
Mattias Davidsson
Övriga projektmedlemmar
Åsa Wikberg-Nilsson, Luleå tekniska universitet; Sandra Derbring och Gunilla Thunberg, Dart, Sahlgrenska universitetssjukhuset
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet, IUS innovation, Dart (Sahlgrenska universitetssjukhuset), Luleå tekniska universitet, Kristianstads kommun
Finansiär
Vinnova, digitala hjälpmedel
Tidsplan
April 2019–juli 2020
Ämne
Medieteknik (institutionen för datavetenskap och medieteknik, fakulteten för teknik)
YouTube-kanal
Youtube.com/channel/UCk_jJFpBow8BGZXOCTG9YvA?

Mer om projektet

Tusentals barn som saknar talat språk använder olika hjälpmedel för Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK). Många saknar dock robusta digitala verktyg som syftar till självständig kommunikation. För att uppnå detta mål är barnet beroende av att vuxenvärlden använder verktyget med barnet på bred front – så kallad modellering.

Den robusta appen TriMo stöttar barn och vuxna i denna svåra process genom att ta vara på den mobila teknikens fulla potential att exempelvis motivera till ökad användning och modellering. Målet är att fler barn skall kunna bli mer delaktiga i samhället.