Universitetsbiblioteket

Välkommen till ditt universitetsbibliotek - mer än bara böcker! 

 Här hittar du svar på vanliga frågor som rör passerkort, lån, lånekonto.

Vi erbjuder dig som är student vägledning i i läs- och skrivutveckling samt muntlig presentationsteknik.

I din ämnesguide hittar du ett urval av databaser och andra informationsresurser inom ditt ämne. Allt för att hjälpa dig att söka, värdera och använda information.

Universitetsbiblioteket ger dig som läser på en distanskurs/-program vid Linnéuniversitetet goda förutsättningar att låna och söka information.

Du har rätt att använda talböcker om du har en funktionsnedsättning som gör att du har svårt att läsa tryckt text.

Film - Välkommen till universitetsbiblioteket