Universitetsbiblioteket

Välkommen till biblioteket och Studieverkstaden – ditt universitetsbibliotek!

 Här hittar du svar på vanliga frågor som rör passerkort, lån, lånekonto.

I din ämnesguide hittar du ett urval av databaser och andra informationsresurser inom ditt ämne. Allt för att hjälpa dig att söka, värdera och använda information.

Universitetsbiblioteket ger dig som läser på en distanskurs/-program vid Linnéuniversitetet goda förutsättningar att låna och söka information.

I Studieverkstaden kan du som student få handledning i frågor som rör akademiskt skrivande, muntlig presentationsteknik och studieteknik, både på svenska och engelska.

Du som är student och har en läsnedsättning – till exempel dyslexi, adhd eller synnedsättning – har rätt att låna talböcker, punktskriftsböcker eller e-text. 

Film - Välkommen till universitetsbiblioteket