Universitetsbiblioteket

Välkommen till ditt universitetsbibliotek – mer än bara böcker! 

Utforska vårt omfattande utbud och hitta de resurser du behöver för att fördjupa din kunskap och forskning.

Guider för att söka och värdera information, skriva akademiska texter, förbättra din studieteknik och förbereda muntliga presentationer.

 

Välkommen på workshop, drop-in och föreläsning på biblioteket. 

Universitetsbiblioteket ger dig som läser på en distanskurs/-program vid Linnéuniversitetet goda förutsättningar att låna och söka information.

Du har rätt att använda talböcker om du har en funktionsnedsättning som gör att du har svårt att läsa tryckt text.