Genvägar och tjänster
Öppettider

Kalmar

Måndag-torsdag 8-20
Måndag-torsdag 20-22 (meröppet)
Fredag 8-18
Lördag-söndag 11-17

Växjö

Måndag-torsdag 8-22
Fredag 8-18
Lördag-söndag 11-17

 

Alla öppetider

 

I Studieverkstaden kan du som är student på grund- och avancerad nivå få handledning i frågor som rör akademiskt skrivande och studieteknik, både på svenska och engelska.

I din ämnesguide hittar du ett urval av databaser och andra informationsresurser inom ditt ämne. Här finns också filmer och länkar till andra texter som hjälper dig att söka, värdera och använda information.

Universitetsbiblioteket köper e-böcker från flera olika leverantörer. Lånetider och utskriftsmöjligheter kan variera för olika e-böcker beroende på vilken leverantör boken kommer från.

Universitetsbiblioteket ger dig som läser på en distanskurs/-program vid Linnéuniversitetet goda förutsättningar att låna och söka information.

Du som är student och har en läsnedsättning – till exempel dyslexi, adhd eller synnedsättning – har rätt att låna talböcker, punktskriftsböcker eller e-text.