Universitetsbiblioteket

Välkommen till ditt universitetsbibliotek – mer än bara böcker! 

Välkommen på workshop, drop-in och föreläsning på biblioteket. 

Universitetsstudier innebär att du förväntas skriva i akademisk genre. Vi vägleder dig. 

Här hittar du svar på vanliga frågor som rör passerkort, lån, lånekonto.

Universitetsbiblioteket ger dig som läser på en distanskurs/-program vid Linnéuniversitetet goda förutsättningar att låna och söka information.

Du har rätt att använda talböcker om du har en funktionsnedsättning som gör att du har svårt att läsa tryckt text.