Frågor om informationssökning och bibliotekets service.
Frågor om akademiskt skrivande, muntlig presentationsteknik och studieteknik.
Öppettider

Måndag-torsdag kl. 8-22 (Kalmar: meröppet kl. 20 – 22 Passerkort till Lnu krävs)
Fredag kl. 8-18
Lördag-söndag kl. 8-17
(meröppet kl. 8 – 12 Passerkort till Lnu krävs)

Klicka här för alla öppettider

Här hittar du information om bibliotekets pedagogiska tjänster, självhjälpsguider inom informationssökning, akademiskt skrivande, muntlig presentationsteknik och studieteknik.

I din ämnesguide hittar du ett urval av databaser och andra informationsresurser inom ditt ämne. Allt för att hjälpa dig att söka, värdera och använda information.

I Studieverkstaden kan du som student få handledning i frågor som rör akademiskt skrivande, muntlig presentationsteknik och studieteknik, både på svenska och engelska.

Universitetsbiblioteket tillhandahåller e-böcker inom flera olika ämnen. Lånetider och utskriftsmöjligheter varierar beroende på vilken leverantör e-boken kommer ifrån.

Du som är student och har en läsnedsättning – till exempel dyslexi, adhd eller synnedsättning – har rätt att låna talböcker, punktskriftsböcker eller e-text. 

Universitetsbiblioteket ger dig som läser på en distanskurs/-program vid Linnéuniversitetet goda förutsättningar att låna och söka information.