Universitetsbiblioteket

Öppettider

5 juni–27 augusti sommaröppettider

Se sommaröppettiderna här

 

Meröppet gör uppehåll under sommaren men kommer tillbaka till höstterminen.

 

Ordinarie öppettider

Just nu pågår ett omfattande förbättringsarbete av studiemiljöerna på biblioteket i Växjö. Under tiden förändringen pågår kan ni följa det spännande arbetet här. Till hösten 2017 inviger vi stolt nya studiemiljöer och ljudzoner, välkommen!

Vill du veta mer om bibliotekets söktjänst OneSearch? läs mer här

I din ämnesguide hittar du ett urval av databaser och andra informationsresurser inom ditt ämne. Här finns också filmer och länkar till andra texter som hjälper dig att söka, värdera och använda information.

I Studieverkstaden kan du som är student på grund- och avancerad nivå få handledning i frågor som rör akademiskt skrivande och studieteknik, både på svenska och engelska.

Du som är student och har en läsnedsättning – till exempel dyslexi, adhd eller synnedsättning – har rätt att låna talböcker, punktskriftsböcker eller e-text. 

Universitetsbiblioteket ger dig som läser på en distanskurs/-program vid Linnéuniversitetet goda förutsättningar att låna och söka information.