Penna med Linnéuniversitetets logotyp

Att arbeta vid ett universitet

Det har skett stora förändringar på UB, på Linnéuniversitetet och inom hela universitets- och högskolesektorn, både nationellt och internationellt, under de senaste åren. Vi lever med ständiga förändringar och universiteten får ett tydligare ansvar för att bidra till att lösa samhällsutmaningarna. Därmed växer samverkansområdet och behovet av olika typer av samarbetsformer.

En mycket märkbar förändring för universitetsbibliotekens del är att uppdraget ständigt breddas och blir allt mer integrerat i universitetetens verksamhet. Här på Linnéuniversitet har vi uttryckt detta som att ”universitetsbiblioteket är en arena för universitetsövergripande verksamheter”.

Vad innebär allt detta för vår identitet och vår gemensamma förståelse av vårt uppdrag? Vad är ett universitetsbibliotek? Vad är ett universitet? Vad skiljer ett universitet från annan forsknings- och utbildningsverksamhet? Vilka lagar och förordningar styr oss? Var tas beslut? Dessa är några av de frågor som vi vill söka svaren på i seminarieserien ”Att arbeta vid ett universitet”. Rektor inledde på vår personaldag den 11 december 2019 och seminarieserien sträckte sig över hela 2020 och nu fortsätter vi under 2021. Mycket välkomna!

Program

2019

11 december, Växjö

Universitet och bibliotek, Peter Aronsson (+ppt)

2020

5 Mars, Växjö
Lokal: Celsius, Hus Charlie, Videum

13:00-14:30 Vad gör jag som universitetsdirektör egentligen och varför tycker jag så väldigt mycket om mitt arbete? Therese Iveby Gardell (programpunkt på personaldag).

2 April, Växjö

Universitetets idé, Johan Östling, Lunds universitet

15 Maj kl 10:00-12:00 via Zoom

Universitetets idé – uppföljning och diskussion.

19 augusti, Kalmar

Lokal: Skiffer Ma1053 och Zoom.

Villkor för forskning (programpunkt på personaldag).

25 september, Växjö

09:30-12:00 Villkor för utbildning.

6 november, Kalmar

09:30-12:00 Villkor för samverkan.

2021

5 mars via zoom

10:00-12:00 Villkor för ett universitetsbibliotek, Inledning av Catta Torhell och Joacim Hansson, professor i Biblioteks- och informationsvetenskap (programpunkten är en del av personaldag).

15 april via zoom

09:00-11:00 Den statliga värdegrunden. Dokumentation från detta tillfälle finns nedan under "Presentationer/dokumentation". 

21 maj via zoom

10:00-12:00 Hur finansieras universitet? Helene Hansson, controller på NLU och projektledare för Lnu:s Ekonomispel (en utbildningsinsats om universitetsekonomi) ska tillsammans med Jenny Gidö, controller på EK med ansvar för bl.a. UB ta oss på en upptäcktsresa i universitetsekonomivärlden. Med hjälp av Ingrid Bergman har Helene och Jenny tagit fram ett material som kan hjälpa oss förstå bättre hur universitetet hanterar medlen vi får och har till förfogande för alla våra olika uppdrag.

22 oktober via Zoom

09:00-12:00 Roller, delegationer och befogenheter – vem gör vad och hur hänger allt ihop?
Det har skett stora förändringar på UB, på Linnéuniversitetet och inom hela universitets- och högskolesektorn, både nationellt och internationellt, under de senaste åren. Vi lever med ständiga förändringar och universiteten får ett tydligare ansvar för att bidra till att lösa samhällsutmaningarna. Därmed växer samverkansområdet och behovet av olika typer av samarbetsformer.

En mycket märkbar förändring för universitetsbibliotekens del är att uppdraget ständigt breddas och blir allt mer integrerat i universitetetens verksamhet. Här på Linnéuniversitet har vi uttryckt detta som att ”universitetsbiblioteket är en arena för universitetsövergripande verksamheter”.

Vad innebär allt detta för vår identitet och vår gemensamma förståelse av vårt uppdrag? Vad är ett universitetsbibliotek? Vad är ett universitet? Vad skiljer ett universitet från annan forsknings- och utbildningsverksamhet? Vilka lagar och förordningar styr oss? Var tas beslut? Dessa är några av de frågor som vi vill söka svaren på i seminarieserien ”Att arbeta vid ett universitet”.

Texten ovan skrevs när vi i december 2019 började vår gemensamma bildningsresa runt om i universitetslandskapet. Den 22 oktober gör vi sista anhalten på denna resa då vi tillsammans med HR-partner Josefin Grahn blickar på landskapet ur ett HR och kompetensförsörjningsperspektiv.

Program 22/10
09:00-09:10 Inledning, Catta Torhell
09:10-09:45 Diskussioner utifrån ett ental ”polls”
09:45-10:00 Paus
10:00-10:45 HR-perspektiv på ”Att arbeta vid ett universitet”, Josefin Grahn
10:45-11:00 Paus
11:00-11:30 Samtal om framtiden i break-out-rooms
11:30-12:00 Sammanfattning och avslutning