Registrera din uppsats i DiVA

I DiVA registrerar du som student vid Linnéuniversitetet din uppsats eller examensarbete efter examinators godkännande. Du kan välja att publicera uppsatsen så att den blir öppet tillgänglig för alla att läsa eller om den ska vara dold. Här hittar du instruktioner för hur du registrerar i DiVA.

Instruktioner

Logga in i DiVA med ditt studentkonto.

Använd dig av DiVA-checklistan för att hålla koll på vilka uppgifter som ska fyllas i vid registrering i DiVA.

Håll muspekaren över de röda frågetecknen i DiVA för mer information om respektive fält som ska fyllas i.

Sök uppsatser i DiVA.

Vanliga frågor

Bakgrund

DiVA tillhandahåller en portal med söktjänst och ett öppet arkiv för studenters självständiga arbeten, doktorsavhandlingar och forskningspublikationer producerade vid svenska lärosäten och forskningsinstitutioner. Via DiVA kan de inlagda publikationerna bli sökbara och tillgängliggöras för andra. Efter att ett självständigt arbete examinerats är det en allmän handling som kan begäras ut av utomstående. Universitetet är skyldigt att förvara och ordna de självständiga arbetena så att de kan tillgängliggöras vid förfrågan. Genom att använda DiVA-portalen kan detta säkerställas.

Alla studentuppsatser och examensarbeten skrivna vid universitetet är allmänna handlingar och huvudregeln är att allmänna handlingar är offentliga, men det finns undantag. Uppsatser som innehåller sekretessbelagda uppgifter är ett sådant undantag. Se rubriken Hur gör jag om min uppsats innehåller sekretessbelagda uppgifter? ovan för mer information.

Kontakta oss

Vid frågor, kontakta i första hand DiVA-administratören på din institution.

Om din DiVA-administratör inte är tillgänglig, kontakta universitetsbibliotekets DiVA-support.