Forskningsstöd

Universitetsbiblioteket erbjuder stöd till dig som är forskare eller doktorand i frågor som rör vetenskaplig publicering, bibliometri, forskningsdata, informationssökning vid systematiska översikter och referenshantering. Vårt mål är att erbjuda tjänster som är relevanta igenom hela forskningsprocessen. Universitetsbiblioteket ordnar regelbundet seminarier, föreläsningar och workshops inom området vetenskaplig kommunikation.

DiVA

Vi erbjuder support vid:

 • Registrering och import
 • Parallellpublicering
 • Utsökningar

DiVA är Linnéuniversitetets publikationsdatabas och elektroniska arkiv. Här hittar du både forskningspublikationer och studentuppsatser. Data från DiVA används bland annat för att skapa publikationslistor på forskares personalsidor och som underlag för olika utvärderingar.

Läs mer: DiVA - Publicera och registrera

Bibliometri

Vi erbjuder:

 • Information och rådgivning om bibliometri
 • Leverans av publiceringsstatistik och utförande av bibliometriska analyser

Bibliometri är ett samlingsnamn för olika kvantitativa metoder som används för att analysera forskningspublikationer och citeringar. Exempel på områden som kan studeras är samarbetsmönster, vetenskapligt genomslag (impact) och vetenskaplig produktivitet. Bibliometri används ofta i forskningsutvärdering, men kan även användas som ett verktyg i den egna forskningsprocessen. 

Läs mer: Bibliometri

Open access

Vi erbjuder:

 • Ekonomiskt stöd för open access-publicering via Linnéuniversitetets publiceringspott
 • Rådgivning vid open access-publicering
 • Rådgivning kring förbetalda och rabatterade publiceringsavgifter
 • Parallellpublicering i DiVA
 • Publicering av tidskrifter och konferensvolymer via LnuOpen

Open access (OA) är en publiceringsform som ökar alltmer för vetenskapliga publikationer och flera av Sveriges forskningsfinansiärer kräver open access-publicering av forskningsresultat som de finansierat. Genom att publicera din forskning open access blir den fritt tillgänglig att läsa, ladda ner och sprida.

Läs mer: Open access

Strategisk publicering

Vi erbjuder:

 • Rådgivning vid val av tidskrift att publicera i
 • Rådgivning kring författaridentifikatorer och affiliering

Genom att använda en väl genomtänkt publiceringsstrategi kan du maximera synligheten för dina publikationer och öka dina chanser att bli citerad. Detta är till nytta både för dig, din forskningsgrupp, din institution och Linnéuniversitetet eftersom antal publikationer och antal citeringar ligger till grund för många utvärderingar när tjänster ska tillsättas och forskningsanslag delas ut.

Läs mer: Strategisk publicering

Linnaeus University Press

Vi erbjuder:

 • Publicering av avhandlingar och licentiatuppsatser
 • Publicering av antologier och monografier
 • Publicering av tidskrifter och konferensvolymer via LnuOpen

Du som är anställd vid Linnéuniversitetet har möjlighet att publicera på universitetets förlag, Linnaeus University Press. Förlaget ger ut avhandlingar och licentiatuppsatser, men också konferensvolymer, fest- och minnesskrifter, antologier och monografier. Lnu Press erbjuder även publicering av tidskrifter i LnuOpen, samt konferensvolymer, både i tryckt format och i LnuOpen.

Läs mer: Publicera på Lnu Press

Forskningsdata

Vi erbjuder stöd vid:

 • tolkning av de riktlinjer, rättigheter och restriktioner som finns för forskningsdata
 • utformande av datahanteringsplan i samband med projektstart eller ansökan av forskningsmedel
 • frågor gällande arkivering av forskningsdata
 • deponering och/eller tillgängliggörande av dina forskningsdata i DiVA eller annan tjänst

Forskningsdata kan beskrivas som material som används för vetenskaplig analys. Det kan röra sig om text, bilder, ljudinspelningar, prover etc. Linnéuniversitetets Data Access Unit (DAU) kan bistå med råd och stöd kring datahantering, dvs. hur data hanteras och organiseras under forskningsprocessen.

Läs mer: Forskningsdata

Seminarier, föreläsningar och workshops

Universitetsbiblioteket erbjuder varje termin ett antal seminarier, föreläsningar och workshops om vetenskaplig kommunikation. Du kan delta på plats i Kalmar eller Växjö, men även från din egen dator via mötesverktyget Zoom. Ingen föranmälan behövs.

Läs mer: Seminarier, föreläsningar och workshops

Referenshantering

Vi erbjuder:

 • Support och kurser i EndNote
 • Support i Zotero & Mendeley

För att underlätta arbetet med att skriva längre texter kan du använda ett referenshanteringsprogram. Det finns ett flertal olika program att välja mellan, men alla hjälper dig att samla in, spara och sortera dina referenser. De kan även användas tillsammans med ett ordbehandlingsprogram för att infoga referenser och referenslistor direkt i din text och formatera dem enligt önskad referensstil. Universitetsbiblioteket erbjuder support och kurser i referenshanteringsprogrammet EndNote samt support i Zotero och Mendeley. För att få aktuell information om kurstillfällen, uppdateringar och andra nyheter om EndNote kan du gå med i Medarbetargruppen EndNote Forum.

Supportfrågor om EndNote, kontakta Solbritt Andersson eller Ingemar Gunnarsson

Supportfrågor om Zotero eller Mendeley, kontakta Ted Gunnarsson.

Informationssökning vid systematiska översikter

Vi erbjuder:

 • forskarstuderande och forskare handledning vid utformning av sökstrategi för systematiska översikter och andra typer av litteraturöversikter.

Här ingår rådgivning kring:

 • att strukturera frågeställning/ämnesområde och välja sökord för blocksökning med hjälp av mall
 • val av databaser och söktjänster utifrån ämnesområde och publikationstyper
 • val av relevant sökteknik (trunkering, frassökning, boolesk logik, fältsökning) och avgränsningar vid databassökning
 • dokumentation av sökningar
 • export av sökresultat till EndNote

Handledningen sker vid minst två tillfällen och genomförs av kontaktbibliotekarier. Först ett inledande möte om upplägget och därefter ett eller flera uppföljande möten om sökstrategier. En dialog och ett nära samarbete mellan bibliotekarier och forskare är nödvändig för ett bra resultat och kräver därför god framförhållning.

Läs mer: Systematiska översikter

Kontakta oss

oa@lnu.se