Laptop som visar Linnéuniversitetets DiVA-webbsida

Publicera och registrera din forskning i DiVA

DiVA är Linnéuniversitetets publikationsdatabas och elektroniska arkiv. Här hittar du både forskningspublikationer och studentuppsatser. Data från DiVA används bland annat för att skapa publikationslistor på forskares personalsidor och som underlag för olika utvärderingar. Den här sidan är en del av universitetsbibliotekets forskningsstöd.

Logga in

Kontrollera först att publikationen du vill registrera inte redan finns i DiVA. Det kan hända att biblioteket redan har importerat posten, eller att din medförfattare registrerat den. Om den redan finns, redigera eller komplettera den befintliga posten i stället. Logga in i DiVA och välj Mina publikationer. Kan du inte redigera posten, hör av dig till diva@lnu.se.

Här loggar du in i DiVA med ditt Lnu-konto.

Registrera

Kom ihåg! Ange alltid ditt användarnamn i fältet Lokalt användarid för koppling till din personalsida. För mer information om hur du ordnar dina publikationer på din personalsida, se sidan Publikationslistor.

Dessutom, när du anger institution, välj den institution/lärosäte som gällde vid publikationens publiceringstillfälle.

Alla poster (utom doktorsavhandlingar och licentiatuppsatser) blir synliga i DiVA direkt, och granskas av universitetsbiblioteket i efterhand. Har du laddat upp en fil kommer filen inte att publiceras förrän universitetsbiblioteket granskat posten.

Publicera fulltext

När du registrerar en publikation i DiVA har du även möjlighet att ladda upp och publicera fulltexten i pdf-format och därmed göra den fritt tillgänglig. Kontrollera alltid att förlaget tillåter detta innan du laddar upp filen.

Vill du ladda upp en fil till en post som redan finns i DiVA, kontakta diva@lnu.se.

Ta bort eller ändra

Du har möjlighet att ta bort och ändra poster i DiVA där du själv finns med som författare/upphovsman. Detta gäller endast om posten ännu inte granskats av universitetsbiblioteket.

  1. Välj Ändra / Radera post.
  2. Sök fram de poster du vill ta bort/ändra.
  3. För att ta bort, tryck på krysset till höger om posten i träfflistan.
  4. För att ändra, gå in i posten, gör dina ändringar, välj Fortsätt och till sist Godkänn.

Ser du inte något kryss eller kan inte gå in i posten för att ändra, kontakta diva@lnu.se för att få hjälp.

Doktorsavhandlingar och licentiatuppsatser i DiVA

Doktorsavhandlingar och licentiatuppsatser ska registreras i DiVA. Detta är obligatoriskt och görs av författaren. Registreringen ska göras minst tre veckor före disputationen/seminariet. För doktorsavhandlingar är detta den elektroniska spikningen. Vi rekommenderar alla författare att även fulltextpublicera sin avhandling/uppsats och på så sätt göra den fritt tillgänglig. Monografier fulltextpubliceras i sin helhet. För sammanläggningsavhandlingar/-uppsatser gäller att kappan publiceras i fulltext med länkar till artiklarnas fulltexter. Hela sammanläggningsavhandlingen/-uppsatsen (kappa + artiklar) ska dessutom läggas som arkivkopia i DiVA (dold). Fulltexterna ska alltid vara identiska med den tryckta utgåvan. Kontakta Lnu Press för att få pdf för fulltextpublicering i DiVA.

Riktlinjer

Kontakta oss

Har du frågor om DiVA? Hör av dig till diva@lnu.se